EW04 Omslag 600
6 november 2018

Loden leidingen in 200 duizend woningen gevaarlijk voor gezondheid

keukenkraan

Net als de Gezondheidsraad vindt Techniek Nederland dat de overheid met een subsidie moet komen voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen. Nu vormen de kosten vaak een drempel voor particulieren om de leidingen te vervangen. Cora van Nieuwenhuizen (minister IenW) geeft in een brief aan de Kamer mede namens haar collega's van BZK en VWS aan dat in een beleidsnota die in april 2020 verschijnt, bekend zal worden hoe de betrokken minsiteries invulling gaan geven aan de adviezen van de Gezondheidsraad.

In ons land hebben nog 100.000 tot 200.000 woningen van vóór 1960 loden drinkwaterleidingen. Daardoor kunnen concentraties lood in het drinkwater voorkomen die schadelijk zijn, met name voor ongeboren en jonge kinderen. Loden leidingen die al meer dan zestig jaar in woningen zitten, kunnen bovendien gaan lekken als gevolg van slijtage.

Gezondheidsrisico

‘Voor de installateurskoepel is het probleem niet nieuw’, zegt voorzitter Doekle Terpstra. ‘Installateurs adviseren hun klanten al jarenlang om loden leidingen te vervangen. Het gezondheidsrisico is groot, maar woningeigenaren hikken vaak aan tegen de kosten van nieuwe leidingen.’

Begin bij keukenkraan

Als vervanging van alle leidingen in een woning te kostbaar, dan adviseren installateurs om in ieder geval de leiding te vervangen die uitkomt bij de keukenkraan. Het gezondheidsrisico is daar het grootst. Vanuit de keukenkraan wordt het meeste drinkwater getapt en daar brengt een loden leiding dus het hoogste risico mee voor de gezondheid van bewoners en bezoekers.

De overheid moet subsidiëren

Als het aan Techniek Nederland ligt, gaan installateurs versneld aan de slag om loden leidingen te vervangen. De organisatie denkt dat de overheid daarbij een actieve rol moet spelen. Terpstra: ‘Omdat de kosten in veel gevallen een drempel vormen, kan de overheid niet blijven toekijken. Ruim twintig jaar geleden is een subsidie ingesteld waarbij de eigenaar nog altijd driekwart van de kosten zelf draagt. Dat werkt niet. Het gaat om de gezondheid van mensen, dus de overheid moet substantieel over de brug komen.’

Meldingsplicht

Techniek Nederland vindt dat het in ieder geval verplicht moet worden om de aanwezigheid van loden leidingen bij verkoop of verhuur van een woning te melden. Terpstra: ‘Een verbouwing of verhuizing is het handigste en voordeligste moment om loden leidingen te vervangen door kunststof of koper.’