EW09 cover 600
30 januari 2019

Mbo-opleidingen Klimaattechniek met werkgarantie

Zonder beroepsonderwijs geen innovatie

klein-ondertekening

Vandaag ondertekenden dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven en de overheid het convenant mbo-aanbod Klimaattechniek. De organisaties willen komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat in beroepscompetentieprofielen meebeweegt met de veranderingen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie.

De ministers Van Engelshoven (OCW) en Ollongren (BZK) tekenden het convenant samen met vertegenwoordigers van organisaties uit de sector Onderwijs en Bouw en Techniek. Van Engelshoven gaf aan blij te zijn met de samenwerking tussen de dertien partijen. 'Terwijl we in Den Haag nog rekenen aan en praten over het Klimaatakkoord is het goed dat de partijen daarop niet wachten.' De in het convenant gemaakte afspraken sluiten aan op het ontwerp-klimaatakkoord waarin veel aandacht wordt gevraagd voor het zorgen voor voldoende gespecialiseerde vakmensen die de energietransitie in de praktijk vorm moeten gaan geven.

Aardgasvrije wijk als innovatieve leeromgeving

De ondertekening vond plaats op een bijzondere locatie in Zoetermeer: de voormalige Tango-garage in de wijk Palenstein. Dit is een van de eerste wijken in Nederland die aardgasvrij wordt gemaakt. De gemeente Zoetermeer laat deze wijk ombouwen tot een innovatieve leeromgeving voor energietransitie voor onder meer de studenten van mboRijnland. Ollongren toonde zich blij met de omgeving. 'We moeten heel veel renoveren, heel veel nieuw bouwen en het is goed om te zien dat in deze wijk de handen uit de mouwen worden gestoken. Dat moet allemaal duurzaam en het is goed dat MBO-leerlingen worden opgeleid in de nieuwe beroepen die ontstaan in de transitieperiode.'

Opleiden in nieuwe technieken

De verduurzaming van ruim 7 miljoen woningen en 1,1 miljoen utiliteitsgebouwen vraagt om vakmannen en -vrouwen die opgeleid worden voor nieuwe manieren van werken en veranderende technieken. In het convenant is afgesproken hoe de ondertekenaars deze veranderingen zo snel mogelijk kunnen inpassen in het mbo-onderwijs voor studenten en werkenden. De initiatiefnemers verwachten dat de mbo-opleidingen op deze manier aantrekkelijker worden voor bijvoorbeeld zij-instromers. 'En zeker ook voor vrouwen', zo zei vice voorzitter Claudia Reiner van Techniek Nederland, die daarin werd gesteund door minister van Engelshoven die aangaf hoe belangrijk het is dat ook het vrouwelijk potentieel wordt aangeboord om de enorme opgave die de energietransitie is ook daadwerkelijk voor elkaar te brengen.

Aansluiting tussen mbo en bedrijven

Twee mbo-leerlingen gaven aan enorm veel op te steken van de samenwerking tussen scholen en de bedrijven waarin ze later komen te werken. 'Bijna elke week komen we bij bedrijven over de vloer waardoor we veel beter weten wat ons straks te wachten staat. Daardoor kunnen we ook veel gerichter worden opgeleid.'

 

convenant-bord-IMG_3018.JPG

De rolverdeling

Elke ondertekenaar van het mbo-convenant draagt op zijn eigen manier bij aan de uitvoering.

  • De sector Bouw en Techniek geeft aan hoe de beroepen veranderen en stelt de informatie ter beschikking aan de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB brengt de relevante keuzedelen in kaart, zet zich in om met bedrijfsleven en onderwijs de diploma-eisen in de kwalificatiedossiers actueel te houden en zorgt met scholen en bedrijven voor passende leerbanen en stages.
  • De MBO Raad stimuleert de mbo-scholen de wijzigingen te vertalen naar passend onderwijs samen met de leerbedrijven in de regio.
  • De bouw- en installatiebedrijven bieden werkgaranties voor nieuw op te leiden gespecialiseerde vakmannen en -vrouwen.
  • De overheid zorgt voor continuïteit in de jaarlijks te bouwen en te verbouwen woningen.

 

Partijen die het convenant hebben ondertekend:

De Ministeries van OCW en BZK, de MBO Raad, de SBB, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), Techniek Nederland, FNV, CNV, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Koninklijke OnderhoudNL, FME en Netbeheer Nederland.