EW04 Omslag 600
18 september 2019

Meer geld naar energietransitie en beroepsonderwijs

opleiding-2

Techniek Nederland blijft onvermoeibaar hameren op de noodzaak méér te investeren in de energietransitie en in het technisch beroepsonderwijs. Dat blijkt uit de reactie van de brancheorganisatie op de gisteren gepresenteerde Miljoenennota van het kabinet.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we het tempo waarin we woningen en gebouwen verduurzamen drastisch versnellen. De huidige subsidies en aantrekkelijke leningen zijn volgens voorzitter Doekle Terpstra een goed begin, maar om de burger werkelijk te verleiden is méér nodig.

Techniekonderwijs

Het kabinet zal in toenemende mate financieel over de brug moeten komen, vindt Terpstra, die daarnaast benadrukt dat de overheid alles op alles moet zetten om het techniekonderwijs te versterken. ‘Er komt een enorm karwei aan en daar zijn veel vakmensen voor nodig. Zonder voldoende technici loopt de energietransitie spaak. Dat kunnen we ons niet veroorloven.'

Investeringsfonds

Terpstra staat achter de oprichting van een fonds voor investeringen in onder meer de kenniseconomie en de infrastructuur. Een deel van dat fonds moet worden aangewend voor het versterken van het techniekonderwijs. ‘Techniek is de ruggengraat van onze samenleving, dus moeten we het technisch beroepsonderwijs serieus nemen. Ik pleit voor een integrale agenda: een landelijk dekkend netwerk van technische opleidingen, up-to-date praktijklokalen en voldoende techniekdocenten.’