EW02 Cover 600
29 juni 2018

Megens Installaties brengt het digitale ontwerp naar de bouw

megens

Megens Installaties uit Druten heeft zijn bouwlogistieke processen van ontwerp tot de bouwplaats steeds verder gedigitaliseerd. Hierbij is BIM (Bouw Informatie Model) de motor waarop de logistieke processen worden afgestemd.

Megens ontwerpt volledig 3D waarbij gebruik gemaakt wordt van Revit en Stabicad for Revit. Een groot voordeel is om clashes op voorhand uit te sluiten en daarnaast kunnen de ontworpen materialen uit het model gegenereerd worden en in één handeling besteld worden via het ERP pakket dat de installateur gebruikt.

‘De afgelopen jaren is dit al een groot voordeel gebleken’, vertelt Technisch Directeur Armand van Andel. ‘Toch bleef de behoefte ontstaan om de verzamelde kennis in het ontwerpproces juist, volledig, tijdig en geautoriseerd (JUVOTA) op de bouwplaats te krijgen en te delen met onze monteurs en collega bouwers.’

Robotic Total Station

Om deze weg in te slaan gaat het installatiebedrijf uit Druten vanaf heden een Robotic Total Station inzetten die invulling gaat geven aan het verder delen van informatie van ontwerp naar de bouwplaats. Op het project De Vrije School te Zutphen (foto) werd de Robotic Total Station voor het eerst in gebruik genomen. ‘Voordelen hiervan zijn dat we nog efficiënter en nauwkeuriger de leidingtracés, ophangpunten en sparingen kunnen uitzetten op de bouwplaats. Hierdoor worden onze monteurs geholpen met het vertalen van het digitale ontwerp in de uitvoering’, aldus Van Andel.

Digitale vertaalslag 

Door het toepassen van de Robotic Total Station wordt de digitale vertaalslag naar de bouw extra ondersteund en zullen processen en prefab nog verder worden verbeterd. Voor de engineering maakt Megens Installaties gebruik van applicatiesoftware van Stabiplan waarmee het ontwerp en de Robotic Total Station van Trimble met elkaar worden geïntegreerd.