EW06 Omslag 600
9 mei 2019

Melkfles met zonnepanelen

melkflesDe 'melkfles' met zonepanelen (foto: Profloating)

Profloating heeft de aanleg voltooid van 's werelds eerste drijvende PV-systeem in de vorm van een melkfles in de haven van Rotterdam. Het Nederlandse bedrijf dat gespecialiseerd is in drijvende zonne-energieoplossingen, realiseerde het bijzondere drijvende zonne-energieproject in nauwe samenwerking met Floating Farm, een volledig functioneel melkveebedrijf op het water in de stad.

Het melkflesproject is het eerste werkende floating solar project dat in een haven met open zeeverbinding is gerealiseerd. Dit is technisch mogelijk door een geavanceerd eb-vloedankersysteem en drijvers die ook voor zoutwater geschikt zijn.

Delen van gegevens

De empirische gegevens die voortvloeien uit de exploitatie deelt Profloating met partijen die van tevoren hebben aangegeven graag gegevens te willen ontvangen om het potentieel van dergelijke milieuvriendelijke energie-inspanningen beter te kunnen bepalen. Zo zullen de specialisten van Profloating onderzoeksgegevens delen met betrekking tot verschillen in de opbrengst van drijvende zonnemodules met op de grond gemonteerde systemen.

Meten

Het koelende effect van water speelt een belangrijke rol bij de verwachte hogere opbrengst. Andere aspecten die worden onderzocht zijn de effecten van tweezijdige panelen en de reflectie op water. Tevens is er aandacht voor praktische aspecten zoals de toegankelijkheid van dergelijke systemen voor onderhoud.

Potentie

De meest conservatieve schatting van het algehele wereldwijde potentieel van drijvende zonne-energie is volgens het World Forum meer dan 400 GWp. Deze zomer opende Profloating en de Floating Farm hun deuren voor het publiek.