EW04 Omslag 600
31 oktober 2019

Miljardenstrop dreigt voor technieksector

terpstra -malieveld.JPGDoekle Terpstra riep het Kabinet op het Malieveld op om NU in actie te komen.

De besluiteloosheid van het kabinet betekent voor de technieksector een miljardenstrop.’ Dat zei voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland op 30 oktober bij het stikstofprotest op het Malieveld. Hij riep het kabinet op nog dezelfde dag actie te ondernemen.

'Installateurs en technisch dienstverleners zijn juist Klimaataanpakkers. Láát ons dan ook aanpakken, zo gaf de voorzitter aan tijdens de actiedag.

Te strenge normen

Terpstra: ‘Als we het hebben over bouwprojecten, gaat het al lang niet meer alleen over heipalen, beton en bakstenen. Bij de meeste nieuwbouwprojecten bestaat de aanneemsom voor bijna vijftig procent uit techniek. Dat is techniek waar Nederland de komende jaren slimmer en schoner van wordt. De impact van de strenge stikstof- en PFAS-normen op de technieksector is dus groot.’

Energieneutraal

Met het stilleggen van bouwprojecten worden de problemen volgens Techniek Nederland op termijn alleen maar groter. Bij heel veel van die projecten gaat het namelijk om woningen en kantoren die energiezuinig zijn. En die hebben we keihard nodig om dit land in 2050 energieneutraal te maken.

Knopen doorhakken

De brancheorganisatie waarschuwt voor vertraging bij het uitvoeren van de energietransitie. Terpstra: ‘Want als we de doelstellingen van het Klimaatakkoord realiseren, dan kan dat niet zonder de techniek in al die nieuwe kantoren, scholen en woningen. Ook daarom moet het kabinet nú knopen doorhakken.’

Lichtpuntje

Op de ochtend van de actiedag maakte staatsseceretaris Stientje van Veldhoven bekend dat zij het RIVM heeft gevraagd om vóór 1 december te komen met een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS in de bodem. De organisatie van de acties noemde het 'een klein lichtpuntje', maar was zeker niet helemaal tevreden. VNO-NCW, MKB-Nederland en de branches die de acties op het Malieveld ondersteunen stelden voor om die norm in het Tijdelijke handelingskader per direct op een behoedzaam niveau van 1,0 te stellen. Volgens de ondernemers moeten in het Definitieve handelingskader uiteraard structurele oplossingen worden gevonden, maar vier weken wachten vinden zij te lang. Dan is het spreekwoordelijke kalf al verdronken. 

Werkgelegenheid

In de aanloop naar de actiedag van 30 oktober luidde Techniek Nederland al de noodklok over de gevolgens van de normen voor de werkgelegenheid. Terpstra: 'Techniek vormt in veel bouw- en infraprojecten bijna de helft van de totale bouwsom. Wij krijgen steeds meer signalen van installateurs en technisch dienstverleners dat het aantal projecten dat nog doorgang vindt snel afneemt. Het merendeel van de nieuwe projecten kan als gevolg van de stikstof- en PFAS-regels niet van start. Daardoor dreigen tienduizenden werknemers op korte termijn hun baan te verliezen.'

Omzetdaling

Een enquête onder leden van Techniek Nederland laat zien dat meer dan de helft van de deelnemende installateurs nu al problemen ondervindt van de stikstofproblematiek, met name in de woningbouw. Maar liefst 80 procent van de ondervraagde ondernemers verwacht een omzetdaling.