EW11 cover 600
19 september 2018

Miljoenennota: Zes miljard voor schone energie

Uneto-VNI nog niet tevreden

koffertje

Wie energie wil opwekken uit wind, zon, biomassa, aardwarmte of water, kan net als in voorgaande jaren gebruik maken van subsidie. In totaal is 6 miljard euro beschikbaar. Dat is te lezen in de miljoenennota die minister Wopke Hoekstra gisteren presenteerde op Prinsjesdag. Uneto-VNI is nog niet helemaal tevreden. De bezuinigingen op BBL-onderwijs noemt voorzitter Doekle Terpstra zelfs onbegrijpelijk.

In de miljoenennota wordt aangekondigd dat het kabinet in 2019 begint met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Nog deze maand zal worden gereageerd op het voorstel voor de grote lijnen van het akkoord dat deze zomer werd overhandigd aan minister Wiebes.

Doorrekening

Op 28 september presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hun analyse van de voorstellen. Deze doorrekening zal een belangrijk moment worden op basis waarvan het kabinet een standpunt in zal nemen. Hoewel Uneto-VNI in een eerste reactie op de Miljoenennota positief is over de aandacht voor de energietransitie, plaatst het vooruitlopend op het voor de sector belangrijke Klimaatakkoord alvast een aantal kritische kanttekeningen.

Smeermiddel voor verduurzaming

Zo zouden ‘andere keuzes’ de omslag naar een duurzame energievoorziening volgens voorzitter Doekle Terpstra nóg sneller kunnen laten verlopen. ‘Juist in deze fase kunnen extra investeringen het smeermiddel zijn om de verduurzaming van gebouwen, woningen, infrastructuur en industrie extra vaart te geven. De korting van 100 miljoen euro die woningcorporaties krijgen op de verhuurdersheffing is een eerste stap. Maar er is meer nodig’, blijft hij kritisch.’

Bezuinigen op BBL: onbegrijpelijk

En om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verlagen, vindt de Uneto-VNI voorman dat extra inzet van middelen (geld) voor de scholing van technici hard nodig is. De bezuinigingen op BBL-onderwijs die in de kabinetsplannen staan vindt hij dan ook onbegrijpelijk. ‘De beschikbaarheid van technische vakmensen wordt hét knelpunt van de energietransitie. Investeringen zijn dringend noodzakelijk. Bezuinigen op praktijkleren, de zogenoemde beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is onacceptabel. Juist nu we een schreeuwend tekort hebben aan technici geeft het kabinet hiermee een verkeerd signaal af. Die subsidie moet gewoon blijven bestaan. Volledig en structureel.’

Loondoorbetaling

Teleurstellend vindt Terpstra verder dat het kabinet in de begroting geen oplossing heeft gevonden voor de tweejarige loondoorbetaling bij ziekte. ‘Dit is een maatregel waarvan het mkb al jaren last heeft. De ondernemers in de installatiebranche willen gráág werknemers in vaste dienst nemen. Maar dit schrikt af. Ik houd het kabinet aan de toezegging om deze maatregel te compenseren.’ De voorzitter is eveneens niet te spreken over de verhoging van het box 2-tarief. ‘Deze maatregel gaat ten koste van de investeringskracht van onze mkb-ondernemers. ‘We moeten ondernemerschap niet beboeten, maar stimuleren.’