EW02 cover 600
6 november 2018

Minister schept onduidelijkheid over energiebesparingsverplichting bedrijven

lw wp.JPG

Het is onduidelijk aan welke energiebesparingsverplichtingen bedrijven moeten doen volgens de Wet milieubeheer. Dat schrijft Uneto-VNI in een brief aan minister Wiebes die de lijst met erkende maatregelen die bedrijven moeten nemen onlangs heeft aangepast. Daarnaast zet de ondernemersorganisatie vraagtekens bij de opname op de lijst van lucht-waterwarmtepompen.

In de brief roept voorzitter Doekle Terpstra de minister op de lijsten compact te houden. Hij plei vooral voor het maken van duidelijke keuzes. ‘Het energiezuiniger maken van grotere gebouwinstallaties en van bedrijfsprocessen vinden wij relevanter dan het verduurzamen van elektrische zitkussens in kantoortuinen’, aldus Terpstra.

Warmtepompen

Verder vindt Terpstra het vreemd dat lucht-waterwarmtepompen op de erkende maatregelenlijst zijn geplaatst. De verwachting dat deze warmtepompen een terugverdientijd hebben van vijf jaar, een voorwaarde om op de “lijst” te komen, vindt hij te optimistisch. Daarnaast wijst hij er in de brief op dat de toepassing van deze techniek lang niet altijd mogelijk is. Volgens de brancheorganisatie is het vaak nodig om een gebouw bouwfysisch en technisch aan te passen om toepassing van dit type warmtepompen mogelijk te maken. ‘Deze kosten worden niet verdisconteerd maar leiden wél tot een langere terugverdientijd’, aldus Terpstra.

Gefaseerde energietransitie

In plaats van de verplichte inzet van warmtepompen stelt Uneto-VNI voor om bij vervanging van de stookinstallatie een minimumpercentage duurzaam opgewekt vermogen voor te schrijven. Dit voorkomt de keuze voor één techniek en over-dimensionering en draagt bij aan een gefaseerde, versnelde overgang naar duurzame warmte.

Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer verplicht onder andere bedrijven om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar door te voeren. De maatregelen die daaronder vallen staan per bedrijfstak op Erkende Maatregelenlijsten. Gemeenten moeten controleren of bedrijven binnen de gemeentegrens zich daadwerkelijk aan de afspraken houden. Bedrijven zijn verplicht om te melden welke maatregelen ze doorvoeren, gemeenten laten -vaak via omgevingsdiensten- controles uitvoeren. Omdat de sector voor duurzame en energiebesparende middelen in ontwikkeling is, was de lijst aan een update toe.