Omslag_EW05 600
18 maart 2020

Monteur moet ook achter de voordeur kunnen

corona2.JPG

Aedes en Netbeheer Nederland hebben het voornemen geuit om monteurs tijdens de Corona crisis geen werkzaamheden meer achter de voordeur te laten verrichten, tenzij er sprake is van werkzaamheden met een spoedeisend karakter. Volgens Techniek Nederland een onnodig plan, dat tot grote vraaguitval zou leiden.

Werkzaamheden achter de voordeur kunnen volgens RIVM en de overheid gewoon blijven plaatsvinden. Uiteraard moeten monteurs daarbij wél de algemene instructies voor persoonlijke hygiëne in acht nemen.

Voornemen moet van tafel

Door zulke werkzaamheden niet meer toe te staan, zouden de woningbouwcorporaties en netbeheerders de werkgelegenheid direct schaden en de continuïteit van veel bedrijven in gevaar brengen. Het voornemen moet wat Techniek Nederland betreft zo snel mogelijk van tafel en is daarover op dit moment in gesprek met Aedes en Netbeheer Nederland.