EW09 cover 600
17 april 2018

Nefit is klaar voor verhoging rendementseis 2021

enviline.JPGBestaande EnviLine lucht-waterwarmtepomp

Nefit toonde op Building Holland met een nieuwe opstellingsvariant van de bekende EnviLine lucht-waterwarmtepompen (foto), de EnviLine Hybride Basis. Door een slimme configuratie van bestaande componenten is een hoge gasbesparing mogelijk van maar liefst 83 procent op ruimteverwarming. Met deze nieuwe basisopstelling zegt de fabrikant klaar te zijn voor het vervangen van cv-ketels door hybride systemen vanaf 2021.

Nefit doelt met het jaartal uiteraard op de mogelijke aanscherping van de rendementseisen voor verwarmingsinstallaties in 2021. In een Manifest bepleitte onder andere Uneto-VNI de invoering van een rendementseis voor nieuw te installeren verwarmingsinstallaties.

Slimme configuratie

Met vermogens van 3 tot 16 kW is de EnviLine Hybride Basis breed toepasbaar, bijvoorbeeld als uitbreiding op bestaande hr-ketels. Met aftrek van de ISDE-subsidie hoeft de investering niet hoog te zijn: vanaf 2.900 euro inclusief montage en btw. Een complete hybride installatie, met warmtepomp en nieuwe hr-ketel, is al mogelijk vanaf ongeveer 4.600 euro.
Naast de basisvariant, biedt de Nefit EnviLine-range oplossingen op maat voor verschillende situaties, zoals hybride, als all-electric. Bovendien kan de installatie ook achteraf worden uitgebreid met zonne-energie: Nefit heeft zowel thermische zonnesystemen, als pv-systemen in haar programma.

Proefopstellingen

In het kader van een proef van woningcorporatie Woonbedrijf werden in Eindhoven tien huurwoningen uit 1990 voorzien van een hybride systeem, bestaande uit een Nefit ProLine NxT HR-toestel en de nieuwe opstellingsvariant van EnviLine. Doelstelling: een gasbesparing realiseren van minimaal 50 procent ten opzichte van voorgaande jaren, van energielabel C naar A+ en een terugverdientijd van minder dan achttien jaar bij gelijke woonlasten. Woonbedrijf stelde onder andere als voorwaarden dat er geen bouwkundige aanpassingen nodig waren en dat er geen concessies werden gedaan aan het wooncomfort.

Beste uit de test

In totaal werden afgelopen stookseizoen veertig woningen voorzien van hybride verwarmingsinstallaties. Naast de Nefit EnviLine Hybride Basis werden woningen uitgerust met systemen van drie andere fabrikanten. Een gespecialiseerd extern bedrijf monitorde gedurende de looptijd van de proef de prestaties en effecten. De Nefit EnviLine Hybride Basis realiseerde de hoogst gemeten besparing en kwam over de hele linie als winnaar uit de bus. Gemiddeld verbruikten de huishoudens met de tien Nefit systemen 83% minder aardgas voor ruimteverwarming dan in voorgaande stookseizoenen. En dat terwijl het in februari wekenlang vroor, met temperaturen tot -10.