EW04 Omslag 600
12 november 2020

NEN 4010 voor algemene installatiepraktijk herzien

nen4040

NEN 4010 is de norm met eisen voor de algemene installatiepraktijk van laagspanningsinstallaties. De norm is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten.

Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. De NEN 4010 voor de algemene installatiepraktijk is voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren. De norm maakt de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning toegankelijk voor een brede doelgroep.

Toevoegingen

NEN 4010 is sinds kort uitgebreid met:

  • bouw- en sloopterreinen
  • campings
  • medisch gebruikte ruimten
  • afstemming van elektrisch materieel
  • inspecties

Status van NEN 4010

Door NEN 4010 toe te passen voldoet de elektrische installatie aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit over de voorzieningen voor elektriciteit die gelden uit het oogpunt van veiligheid voor de gebruiksfuncties van gebieden en ruimten. Dat geldt alleen binnen het toepassingsgebied van NEN 4010. Voor onderwerpen die buiten het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, moet NEN 1010 worden gebruikt.