Omslag_EW05 600
27 februari 2020

Nieuw Opleverings- en controlerapport pv-installaties

rapport pv.JPG

De checklists oplevering pv-installaties en meting en beproeving pv-installaties zijn herzien. Voor deze twee checklists is één nieuwe in de plaats gekomen. Ook aan het Opnameformulier pv-installaties zijn aanpassingen gedaan.

De Werkgroep Techniek en Innovatie Zonne-energie heeft de laatste maanden veel tijd en energie in gestoken om een zo helder en compleet mogelijk overzicht te krijgen van alle relevante controlepunten van de pv-installatie. Het Opleverings- en controlerapport voor pv-installaties is een omvangrijk document geworden met daarbij een drietal bijlagen:

Het rapport is een pdf die ingevuld kan worden en de bijlagen worden als Excell-document beschikbaar gesteld. De komende maanden bekijkt de werkgroep of het huidige formulier kan worden vereenvoudigd speciaal voor kleinere installaties.