EW02 Cover 600
12 juni 2018

Nieuw tijdperk van DC stroombewaking

Eaton

Met de PXS24 elektronische beveiliging biedt Eaton gebruikers meer efficiëntie op het gebied van installatie en onderhoud, evenals een verbeterde systeembetrouwbaarheid.

Traditioneel worden 24V DC stroomcircuits beschermd door smeltzekeringen. Voor de huidige generatie elektronische voedingen is dit vaak niet meer voldoende. Ondanks het feit dat de huidige gelijkstroomvoedingen kortsluitbestendig zijn, is de uitgangsspanning in geval van een storing te laag om een conventionele stroomonderbreker te activeren.

Betere bescherming

De PXS24 installatieautomaat biedt volgens de fabrikant een veel betere bescherming voor 24V DC stroomkringen, omdat overbelasting snel wordt gedetecteerd en de betrokken machineonderdelen selectief worden uitgeschakeld. Hierdoor blijft het proces onder controle en wordt kritische schade voorkomen.

Betrouwbaarheid

Door gebruik te maken van de PXS24 kunnen machinebouwers de betrouwbaarheid van hun systemen sterk verbeteren. De automaat is modulair schaalbaar. Elk kanaal bestaat uit een aparte module, ieder met zes geïntegreerde potentiaalverdeelklemmen die het mogelijk maken om tot drie 24V DC belastingen direct aan te sluiten.

In tegenstelling tot conventionele oplossingen wordt de gebruiker niet gedwongen om meerkanaalsmodules te gebruiken. De PXS24 stelt de gebruiker in staat om het aantal kanalen te selecteren in overeenstemming met de werkelijke behoeften van de toepassing. Bedrading kan tot een minimum beperkt worden. Dit levert niet alleen een verdere kostenbesparing op, maar ook mogelijke oorzaken van fouten worden zo tot een minimum gereduceerd.

Sneller werken

Met de PXS24 installatieautomaat stelt Eaton volgens Geurt van Bennekom, Productmanager bij Eaton, installateurs en paneelbouwers in staat sneller en efficiënter te werken. De extra geïntegreerde functies van de automaat maken het mogelijk om in de verdeelkast componenten uit te sparen. Hierdoor wordt, ten opzichte van conventionele oplossingen, wel 25% aan ruimte bespaard in de verdeelkast. Bovendien is er een besparing tot wel 15% mogelijk op materiaal en 35% op installatiekosten.