EW06 Omslag 600
15 juni 2020

Nieuw warmte- en sanitatieconcept voor 5000 woningen

Energie uit water en afvalwater gescheiden inzamelen

Valkenburg

Op voormalig vliegkamp Valkenburg ondertekenden vijf partijen een intentieverklaring om de nieuwe wijk op het voormalig vliegkamp in de gemeente Katwijk met ruim 5.000 woningen, te gaan voorzien van duurzame warmte en sanitatie. Het is het startsein voor een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw warmte- en sanitatieconcept waarbij energie uit water wordt gehaald en afvalwater gescheiden wordt ingezameld.

Gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwfonds Property Development (BPD), drinkwaterbedrijf Dunea en Hoogheemraadschap van Rijnland, zien allemaal in voormalig vliegkamp Valkenburg een kans voor duurzaamheid en energietransitie. De temperatuur van water is een uitstekende bron voor warmte en koude. Het  warmte- en sanitatieconcept dat de initiatiefnemers gaan onderzoeken is een concrete oplossing om water slimmer te gebruiken.

Apart warmtenet

Als het haalbaarheidsonderzoek succesvol is, biedt de gemeente Katwijk straks naast koel en betrouwbaar drinkwater uit de kraan, ook warmte en koude aan via een apart warmtenet. De beoogde oplossing is volgens wethouder Gerard Mostert innovatief en past uitstekend in de toekomstige nieuwe kern van Katwijk. ‘Duurzame en betaalbare oplossingen zijn voor de gemeente belangrijke uitgangspunten. De projectlocatie Valkenburg wordt niet alleen duurzaam, maar ook integraal ontwikkeld. Alle partijen denken vanaf het begin mee over de ontwikkeling van het nieuwe dorp. Dat vergroot de kans dat het ook zo wordt zoals bedacht.’

Infographic valkenburg

Het afvalwaterconcept

Standaard worden toiletwater, douche- en keukenwater en soms ook nog hemelwater via dezelfde rioolpijp afgevoerd. Nieuwe sanitatie houdt in dat afvalwater aan de bron wordt gescheiden. Net zoals bij scheiding van afval, zijn bij gescheiden inzameling van afvalwater voordelen te behalen. In toiletwater zitten ziektekiemen, medicijnresten en microverontreinigingen. Die kunnen veel effectiever worden gezuiverd als het apart wordt ingezameld. Ook kunnen grondstoffen en biogas beter worden teruggewonnen. Het overige ‘grijze’ water, zoals het douchewater, is vele malen schoner. Dat wil het hoogheemraadschap lokaal zuiveren in een kleine ‘zoetwaterfabriek’, zodat het voor het dorp een extra zoetwatervoorziening kan zijn.

Het warmteconcept

Het warmteconcept bestaat uit een warmtenet dat kan worden gevoed vanuit verschillende warmtebronnen. Een soort centrale verwarming voor het hele dorp, waar water doorheen stroomt dat van een bepaalde temperatuur wordt voorzien. Bijvoorbeeld door de warmte of koude van water uit een transportleiding voor drinkwater.

Elektrische warmtepomp

Water is een duurzame energiebron vanwege de temperatuur. Die kun je aftappen en bewaren voor een later moment. In de zomer is water warmer dan in de winter. Die warmte kun je opslaan en gebruiken als het kouder wordt. Voor de woningen in de nieuwe wijk geeft dit een goede basistemperatuur. Om het verder op te warmen zal een efficiënte elektrische warmtepomp worden geïnstalleerd per huizenblok.