EW09 cover 600
13 februari 2018

Nieuwbouwwoningen nog lang niet van het gas

Bouwtrend - aandeel verwarmingssystemen

Meer dan 45 procent van alle nieuwbouwwoningen in 2017 en 2018 wordt nog altijd verwarmd met een gasketel. Dat blijkt uit een onderzoek van online trendwatcher Bouwtrend. De uitkomst is gebaseerd op de analyse van de energieprestatieberekeningen van meer dan 64.000 woningen in die periode.

De aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouwwoningen vervalt, zo besliste de Tweede Kamer donderdag 25 januari jl. Een besluit dat drastische gevolgen heeft voor de bouw- en installatiesector. Die verplichting lijkt hard nodig, zo blijkt uit het onderzoek van Bouwtrend.

Dalende trend

Ondanks het nog steeds grote aandeel cv-ketels is de populariteit van dit verwarmingssysteem op dit moment wel dalend. In 2017 lag het aandeel gasketels in de nieuwbouw nog boven de 45 procent. Voor woningen die dit jaar gebouwd worden, zal dit dalen tot iets onder de 40 procent. De neergang van het aandeel gasketels wordt vooral opgevangen door de groei van warmtepompen en externe warmtelevering, zoals stadsverwarming. Met name appartementencomplexen worden steeds vaker aangesloten op een extern warmtenet. Voor de verwarming van grondgebonden woningen, zoals rijwoningen en vrijstaande woningen wordt daarentegen steeds vaker gekozen voor een warmtepomp.

Energieprestatieberekeningen

Bouwtrend maakte de analyse op basis van de energieprestatieberekeningen die verplicht moeten worden opgesteld voor de bouwaanvraag van nieuwbouwwoningen. In deze berekening staat gedetailleerd aangegeven hoe goed de woning is geïsoleerd en hoe de woning wordt verwarmd. In 95 procent van de gevallen stelt de bouw- en installatiesector deze berekening op met gespecialiseerde software van DGMR of Uniec 2. De informatie uit deze berekeningen is opgenomen in Bouwtrend. Hierdoor kunnen onderbouwde uitspraken worden gedaan over de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse nieuwbouwsector.