EW09 cover 600
6 maart 2019

Nieuwe BENG norm stap terug

Techniek Nederland wil strengere energieprestatie-eisen bij nieuwbouw

doekle

Techniek Nederland vindt dat het kabinet te weinig ambitie toont bij de voorgestelde nieuwe norm voor bijna-energieneutrale gebouwen (BENG). ‘De nieuwe norm betekent een stap terug en blokkeert een versnelling van de energietransitie’, zegt voorzitter Doekle Terpstra. Eerder al vroeg ook de vereniging Stroomversnelling zich af waaarom het kabinet dat zich het groenste kabinet ooit noemt, deze norm wil versoepelen.

In een brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken pleit Terpstra voor strengere energieprestatie-eisen die recht doen aan de klimaatdoelstellingen van de overheid voor de gebouwde omgeving.

Beloning voor achterblijvers

Terpstra noemt de nieuwe norm ‘een beloning voor achterblijvers.’ De koplopers in de technische sector laten volgens hem dagelijks zien dat zij met duurzame technieken probleemloos zeer energiezuinige en comfortabele huizen realiseren. ‘Met de norm die de minister nu voorstelt kunnen er na 2020 woningen worden gebouwd die qua energieprestatie slechter zijn dan de huidige nieuwbouw’, aldus Terpstra.

Warmtevraag blijft groot

Techniek Nederland keert zich met name tegen de lage isolatie-eis in de voorgestelde norm. Is een huis onvoldoende geïsoleerd, dan blijft de warmtevraag groot en wordt het lastiger om in zo'n woning duurzame energietechnieken toe te passen. Daarnaast wil Techniek Nederland dat ventilatie-eisen onderdeel worden van de nieuwe BENG-norm. Terpstra: ‘Het kabinet stelt nu een norm voor die het mogelijk maakt woningen te voorzien van mechanische ventilatie met natuurlijke toevoer van de ventilatielucht. Dat is niet energiezuinig en leidt tot een ongezond binnenklimaat, doordat bewoners de ventilatieroosters in de winter vaak afsluiten.’

Onhaalbare geluidsnorm warmtepompen

Techniek Nederland maakt ook bezwaar tegen de geluidseisen voor de buiten-units van warmtepompen die minister Ollongren voorstelt. ‘We zijn niet tegen een geluidsnorm’, benadrukt Terpstra, ‘maar een geluidseis van 40 dB (A) in 2020 is onhaalbaar en dus niet realistisch.’

Techniek Nederland wil een overgangstermijn van vijf jaar om de voorgestelde geluidseis te bereiken. Daarnaast vindt ze dat de geluidsnorm overdag ruimer zou moeten zijn dan in de avonduren en 's nachts. Terpstra: ‘Warmtepompen kunnen overdag warmte bufferen door optimaal gebruik te maken van opgewekte zonnestroom waardoor de geluidsproductie in de avonduren en ‘s nachts wordt beperkt. Ook een differentiatie van geluidsnormen voor bijvoorbeeld binnenstad en buitengebied kan ervoor zorgen dat geluidwerende maatregelen in veel gevallen niet nodig zijn.’

Stroomversnelling

Ook de vereniging Styroomversnelling vraagt zich af waarom het zelfbenoemde ‘groenste kabinet ooit’ deze norm wil versoepelen, terwijl een groot deel van de nieuwbouwwoningen die aardgasvrij zijn, leveren nu al een betere energieprestatie leveren dan de eis uit 2015. De stakeholders in Stroomversnelling geven aan dat de nieuwe rekenmethodiek leidt tot een lagere bouwkwaliteit en minder duurzame woningen. En dat heeft mogelijk grote gevolgen. Allereerst worden de maandlasten van de bewoner onnodig hoog. Daarnaast bemoeilijkt het gekozen rendement van het elektriciteitssysteem het behalen van de klimaatdoelstelling. Het is simpelweg niet ambitieus genoeg', aldus Stroomversnelling.

Woonbond

Ook de Woonbond is uiterst kritisch over het lager leggen van de BENG-lat voor nieuwbouw. 'Woningen staan er voor 50-100 jaar, dan staat een kruideniershouding bij de bouw vaak garant voor hogere levensduurkosten. Die landen bij de gebruiker', aldus Paulus Jansen, directeur van de Woonbond