Omslag_EW05 600
3 juli 2019

Nieuwe brancheorganisatie: Nederlandse Verwarmingsindustrie

Oprichting verwarmingsindustrieVlnr: Coen van de Sande, Henk Sijbring (VFK), Roger Lippertz (Cox Geelen), Jan Verdonck (Jaga) en Bart Looman.

Op 2 juli zetten de voorzitters van de VFK, VLS, Rogafa en de sectie warmte- & distributie afgiftesystemen hun handtekening onder de oprichtingsakte van een nieuwe brancheorganisatie. Door het samengaan van deze partijen bundelen zij de krachten op het gebied van warmte-opwekking, -distributie en -afgifte, lucht en stralingsverwarmingssystemen, regelapparatuur en rookgasafvoersystemen.

Het startsein werd gegeven tijdens een bijzondere ledenvergadering. De gezamenlijke kennis en kunde van deze gerenommeerde partijen zal blijken uit de marktgerichte benadering waarbij duurzaam en comfortabel verwarmen van de gebouwde omgeving centraal staat. Naast het ontwikkelen van producten wil de Nederlandse Verwarmingsindustrie met het productportfolio een bijdrage leveren aan circulariteit en CO2 reductie.

Interim bestuur

Onder leiding van een interim bestuur, bestaande uit bestuursleden van de voormalige verenigingen, zal De Nederlandse Verwarmingsindustrie verder vorm krijgen. De bestaande secties behouden hun huidige bestuursleden en Henk Sijbring (VFK) zal vooralsnog de rol van voorzitter op zich nemen. Coen van de Sande zal als directeur van De Nederlandse Verarmingsindustrie het aanspreekpunt zijn. De Nederlandse Verwarmingsindustrie is aangesloten bij FME en de European Heating Industry Association (EHI).