EW06 Omslag 600
6 september 2019

Nieuwe cao Metaal en Techniek

Overeengekomen loonstijging moet sector aantrekkelijker maken

hand.JPG

Werkgevers en vakbonden bereikten gisteren een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen. Daarnaast is vooral ingezet op het langer productief houden van medewerkers.

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) voerde namens de aangesloten brancheorganisaties, waaronder Techniek Nederland, de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao’s voor de Metaal & Techniek.

Lonen

De nieuwe cao heeft een looptijd van meer dan twee jaar tot oktober 2021 en geeft daarmee rust en duidelijkheid. De lonen stijgen per 1 december 2019 met 3,5%, per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93%. Per 2021 is er een eenmalige uitkering van 306 euro.

Jeugdtabellen

Het tekort aan technici en technische vakmensen in de Metaal en Techniek is groot. Daarom hebben werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren. Zo krijgen jongeren die vakgerichte scholing volgen een extra beloning in nieuwe, versimpelde jeugdtabellen.

Generatiepact

De cao-partijen hebben voor oudere medewerkers opnieuw afspraken gemaakt in het kader van het Generatiepact. “De nieuwe afspraken geven meer ruimte, maar zijn wel verbonden aan heldere spelregels”, aldus Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek. Ook zijn er stappen gezet wat betreft extra vakantiedagen bij ouderen. Follon: ‘Oudere werknemers blijven langer vitaal. Daarom is het logisch dat de leeftijd waarop ouderen in aanmerking komen voor extra vakantiedagen met de nieuwe cao wederom opschuift met een jaar.’ De cao blijft werkgevers voldoende ruimte bieden om tijdelijke contracten aan te gaan.

Pensioenpremies

Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt over de bereidheid om de pensioenregeling te versterken via de bestaande vroegpensioenpremies, waardoor de druk op de pensioenregeling afneemt.

Akkoord

Het afgesloten principeakkoord wordt van kracht na akkoord van de besturen van de werkgeversorganisaties in de Metaal en Techniek. De cao Metaal en Techniek is met 27.000 werkgevers en 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector.