Omslag_EW05 600
27 november 2020

Nieuwe installatievoorschriften inbraakalarmering

Vanaf 1 december 2020:

inbraak-klein

Technische beveiligingsbedrijven kunnen vanaf 1 december gebruik maken van nieuwe installatievoorschriften. De installatievoorschriften zijn een aanvulling op de bestaande vakkennis van installateurs en zijn te gebruiken als een checklist bij de plaatsing van elke alarminstallatie. Binnenkort komen ook nieuwe voorschriften voor beheer en onderhoud van alarmapparatuur beschikbaar.

De voorschriften helpen bij het ontwerpen en installeren van alarmsystemen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de overheid, verzekeraars en brancheorganisaties. De nieuwe voorschriften zijn nodig omdat de bestaande documenten niet langer aansluiten op de huidige stand van de techniek. Reden voor de brancheorganisaties Techniek Nederland (250 aangesloten technische beveiligingsbedrijven) en Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (600 bedrijven) om nieuwe voorschriften op te stellen die rekening houden met de huidige normen, voorschriften en technische mogelijkheden.

Voorschriften gelden vanaf 1 december

De voorschriften zijn vanaf 1 december 2020 van kracht. Vervolgens kunnen beveiligingsbedrijven nog tot 1 juni 2021 gebruik maken van een overgangsregeling. Bedrijven moeten vanaf die datum de nieuwe voorschriften hanteren om een kwaliteitsdocument aan klanten af te kunnen geven dat wordt erkend door de overheid en verzekeraars.

Werkgroep met specialisten

Een werkgroep met specialisten van Techniek Nederland, de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven en Kiwa R2B heeft de nieuwe documenten in overleg met alle belanghebbenden opgesteld. Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals gegevensverwerking in de cloud en communicatie op basis van het Internet Protocol of via snelle mobiele netwerken zijn erin meegenomen. De nieuwe voorschriften betekenen daarmee een impuls voor technische innovatie.

Apps en afstandsbediening

Veel alarmsystemen werken tegenwoordig met een app of afstandsbediening. Uitschakelen van dergelijke systemen mag volgens de huidige installatievoorschriften niet buiten het beveiligde gebied plaatsvinden. Met de nieuwe voorschriften wordt dit wel mogelijk. Dat geldt straks ook voor alarmsystemen met draadloze componenten.