EW02 Cover 600
30 augustus 2018

Nieuwe NEN 8025 waarborgt veiligheid installaties

nen8025

De veiligheid van installaties in woningen is niet altijd geborgd. Dat bleek uit een aantal uitgevoerde woning-APK’s in Amsterdam en Utrecht waaruit naar voren kwam dat meer dan de helft van de installaties in woningen niet veilig was. NEN is na deze vaststelling in samenwerking met Uneto-VNI en TVVL aan het werk gegaan om de norm voor de veiligheid van technische installaties in woningen (NEN 8025) te vernieuwen.

Uneto-VNI vindt dat woningcorporaties en woningeigenaren de installaties in huis regelmaat moeten laten controleren. De vernieuwde NEN 8025 stelt installateurs volgens voorzitter Doekle Terpstra in staat om deze controle ook efficiënt en eenduidig te kunnen uitvoeren, ‘want’, zo stelt hij, ‘installaties worden in de eerste plaats complexer. Ten tweede worden ze tussentijds vaak aangepast. Dat kan kan gevaarlijke situaties opleveren als de installaties niet goed worden onderhouden.’

Gas, water en elektra

Terpstra doelt daarbij op woningbranden, waterschades, elektrocutie of koolmonoxidevergiftigingen. Met de woning-APK kunnen we veel ongelukken voorkomen. Met de NEN 8025 is er nu een eigentijdse norm. De norm beoordeelt de veiligheid van bestaande technische installaties en technische voorzieningen in woningen. Het gaat hierbij om de vakgebieden gas, water en elektra. Installateurs kunnen met behulp van NEN 8025 snel en efficiënt inspecteren of de technische voorzieningen in de woning voldoen aan de vereiste veiligheid. Op basis van de inspectie geeft de installateur een advies en kan hij ervoor zorgen dat de installaties weer veilig functioneren. De vernieuwde norm geeft ook een handvat voor het bepalen van de termijn waarop een volgende inspectie moet plaatsvinden.

Groot draagvlak

Nen, Uneto-VNI en TVVL hebben samen met inspectiebedrijven, brandweer, opleiders, leveranciers en woningbouwcorporaties anderhalf jaar gewerkt aan de aanpassing van NEN 8025. Het grote draagvlak zal volgens Terpstra ervoor zorgen dat zowel installateurs als woningeigenaren en woningcorporaties er veel gebruik van gaan maken.’