EW09 cover 600
6 april 2018

Nieuwe woning-APK NEN 8025 op komst

Sleutel voor een veilige installatie ligt bij de installateurs

nta-apk.JPG

Voor de veiligheid van woninginstallaties maakte Uneto-VNI zich al in 2005 hard voor het Veilig Thuis Keur. Daarvoor ontwikkelde het een Nederlandse Technische Afspraak (NTA 8025). Deze NTA wordt momenteel geactualiseerd en tot een nationale NEN-norm omgevormd. NEN en brancheorganisaties TVVL en UNETO-VNI werken samen aan deze omzetting, zo is te lezen op de website van NEN.

Basis van de nieuwe norm vormt de eerder gepubliceerde NTA 8025. Hieronder vallen de:

  • Elektrische installatie en apparatuur, zoals versterkers, CAI, data, telefoon, videonetten, bewakingsinstallaties en domotica, alsmede snoeren, verdeeldozen en driewegstekkers en alles waarbij elektrische energie wordt toegepast.
  • Gasinstallatie en niet vast aangesloten gasapparatuur met slangen, afsluiters, koppelingen en veiligheidsvoorzieningen, zoals schermen en standaards.
  • Leidingwaterinstallatie en voorzieningen voor gebruik leidingwater, zoals wasmachines, tuinsproeiers en dergelijke, inclusief slangen en koppelingen.

Veiligheid

De NTA richt zich op de bestaande technische installaties en voorzieningen. ‘Het gaat daarbij uitdrukkelijk om de veiligheid en niet om goede werking’, zegt Michel Wijbrands, projectleider bij Uneto-VNI. Actualisatie van de NTA is volgens hem nodig, gezien nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en een dichtere gebouwschil. ‘Ook gewijzigde wet- en regelgeving speelt mee, alsmede het feit dat installaties steeds complexer en hierdoor storings- of afstellingsgevoeliger worden. Daarnaast neemt het toezicht verder af, waarvoor de markt invulling moet geven. En de marktvraag is aan het veranderen, onder meer door meer aandacht voor ventilatie en energieverbruik.’

Koolmonoxide

Wijbrands noemt ook het gevaar van koolmonoxide. ‘Gemiddeld elf personen komen volgens CBS in Nederland per jaar om door koolmonoxidevergiftiging. En de Nederlandse ziekenhuizen melden dat jaarlijks bijna 150 Nederlanders in het ziekenhuis worden behandeld vanwege koolmonoxidevergiftiging.’

In november 2015 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een rapport uitgebracht over de gevaren van koolmonoxide onder titel Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar. De OvV constateerde dat een aanzienlijk deel van de ongevallen plaatsvond bij gasverbrandingstoestellen die zijn aangelegd en onderhouden door installateurs die werken onder één van de kwaliteitslabels in de markt (zoals lid van Uneto-VNI, KvINL, Sterkin, BRL6000, Kwaliteitsvakman, OK-CV). De conclusie is dan ook dat de sleutel voor een veilige installatie bij de installateurs ligt.

Ontwikkeling norm

Om de norm te ontwikkelen is begin 2017 een werkgroep van vakspecialisten in het leven geroepen. Michel Wijbrands is projectleider NEN 8025. Het doel van de werkgroep is een integrale inspectiemethode vast te leggen voor de elektrotechnische-, gas- en waterinstallatie, inclusief rookgasafvoer en ventilatie, die binnen gemiddeld 1,5 uur per woning uitgevoerd kan worden. Dat is mogelijk doordat de inspectie – net zoals bij de APK voor auto’s – alleen gericht is op veiligheid. Wijbrands: ‘Het gaat vooral om de visuele inspectie van zaken als gasleidingen en -aansluitingen, de aangesloten verbrandingstoestellen, de status van de meterkast, de wandcontactdozen en schakelaars, de aardklemmen, de afvoeren en riolering, en de ventilatiesystemen.’

De norm is inmiddels gepubliceerd. Op de website van de NEN kunnen belangstellenden hun commentaar geven op de voorliggende tekst.

(bron: NEN)