EW03 cover 600

Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

norm

De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. Tot 1 februari is het mogelijk commentaar te geven op de norm.

De norm NEN 2757-1 gaat over gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm.

Wijzigingen

De oude norm stamt uit 2011. De belangrijkste wijzigingen in de norm zijn:

  • Onderwerp en toepassingsgebied (hoofdstuk 1) zijn herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen
  • De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer via een ventilator buiten het toestel, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7.
  • Het begrip hinder is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld.
  • Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen.
  • Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel.

Meepraten en becommentariëren

Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2019 via de website normontwerpen.nen.nl de normontwerpen inzien en elektronisch commentaar indienen. Belanghebbenden die willen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied kunnen zich aansluiten bij de normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’. Die commissie houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van; brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en industriële verbrandingsinstallaties, gerelateerd aan onder andere de bouwregelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl