EW06 Omslag 600
26 juni 2020

NTA 8769: duidelijkheid bij aansluiting prefab meterkasten

meterkast

Op 25 juni 2020 is een Nederlands Technische Afspraak (NTA) opgeleverd voor het aansluiten van een prefab meterkast in de ruwbouwfase. Met deze NTA 8769 wordt bijgedragen aan meer duidelijkheid en transparantie ten aanzien van eisen die gesteld worden aan de prefab meterkast, het proces van vooraanleg en de kwaliteitsborging gedurende dit proces.

De aanleg van nutsvoorzieningen maakt onderdeel uit van het gehele bouwproces. Door veranderende marktomstandigheden, maakbaarheidsvraagstukken en bouwmethoden, kan het nuttig zijn om nutsvoorzieningen al in een eerder stadium van het bouwproces te realiseren.

Afstemming

Het bouwproces kan versneld worden door de nutsvoorzieningen te plaatsen direct nadat de fundering en de vloer van de woning is gerealiseerd, maar nog voordat de muren worden geplaatst. Door een vroegtijdige en intensieve afstemming in de totale bouwketen te faciliteren, kan een voorspelbare oplevering van woningen en nutsinfrastructuur worden bewerkstelligd. De NTA 8769 verschaft helderheid aan welke eisen die prefabmeterkast moet voldoen. De richtlijnen sluiten aan op NEN 2768 'Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen' en op andere gerelateerde normen, zoals NEN 1010 ‘Elektrische installaties voor laagspanning’.