EW06 cover 600
1 december 2018

NTA 8828 ‘Elektrolassen voor PE’ is herzien

elektrolassen.JPG

In 2016 is NTA 8828 gepubliceerd. De NTA bevat uniforme afspraken over het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingen voor gas en drinkwater. Sinds de verschijning zijn onduidelijkheden en verbeterwensen naar voren gekomen. Deze hebben, een jaar eerder dan na de gebruikelijke drie jaar, geleid tot een herziening.

De NTA 8828 is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met elektrolasverbindingen in PE-leidingen. Dat blijft niet beperkt tot de voorbereiding en de uitvoering van de laswerkzaamheden, maar regelt ook werkzaamheden op onder andere het gebied van logistiek, toezicht, inspectie en keuring.

De belangrijkste wijzigingen

 • Vereenvoudiging eisen opslagduur en inzetbaarheid materialen;
 • Verduidelijking eisen ronddrukklemmen en positioneringsgereedschap;
 • Informatieve verwijzing naar certificaat volgens NCS 8828-1 en NCS 8828-2 voor PE-elektrolasser en lastoezichthouder;
 • Verduidelijking methode van reinigen PE-buis bij lassen van een elektrolaszadel;
 • Verwijdering eisen markeren elektrolaszadel;
 • Wijziging tijd doorkoelproces (t4) van afkoelen tot omgevingstemperatuur naar vaste tijd volgens bedrijfsinstructies;
 • Wijziging mogelijkheid lastoezichthouder voor aanwijzen productielassen voor inspectie onafhankelijke beproevingsinstantie;
 • Verduidelijking rol lastoezichthouder;
 • Vereenvoudiging controlepunten visuele inspectie PE-elektrolasser en/of lastoezichthouder;
 • Mogelijkheid opgenomen voor niet-destructief onderzoek productielassen;
 • Wijziging criterium holtes bij destructieve beproeving;
 • Wijziging testmethode destructieve beproeving elektrolaszadels < 90 mm;
 • Verduidelijking diverse titels bijlagen.