EW02 cover 600
29 maart 2018

NTR 3216 voor gebouwriolering herzien

cover_riolering_van_bouwwerken_ntr3216_def_210219jt

De norm NEN 3215 voor gebouwriolering is in 2018 gewijzigd met een aanvullingsblad A1. Daardoor moest ISSO ook de kennis in de NTR 3216 (Riolering van bouwwerken) en het Kleintje Riolering met de nieuwe norm in overeenstemming brengen.

De NTR 3216 bevat richtlijnen voor het ontwerpen, installeren en beheren van afvoersystemen voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater van bouwwerken. Het document is op zo’n twintig punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het combineren van ontspanningsleidingen; hemelwater van groene daken; en de aanleg van toestel- en verzamelleidingen.

Combineren van ontspanningsleidingen

Tot nu toe was het toegestaan om maximaal tien ontspanningsleidingen te combineren op één gecombineerde leiding en dakdoorvoer. Het drukverlies in het totale systeem moet maatgevend zijn. In de nieuwe NTR is een bepalingsmethode met rekenblad opgenomen. Daarmee kun je zelf het aantal ontspanningsleidingen bepalen dat je wilt combineren, maar nog steeds maximaal 10. Ook bepaal je hiermee de diameter van de gecombineerde ontspanningsleiding en de dakdoorvoer. Voor een aantal veelvoorkomende situaties bevat de NTR rekenvoorbeelden, zoals voor parallelle ontspanningsleidingen met dezelfde lengte, en voor terraswoningen waarbij de lengte van de stand- en ontspanningsleidingen verschilt.

Hemelwater van groene daken

Voor de berekening van de hemelwaterafvoer van daken is een reductiefactor van toepassing. De nieuwe NTR geeft nu voor groene daken meerdere mogelijkheden afhankelijk van de dikte van de substraatlaag. Hiermee is NTR 3216 ook afgestemd op de NTA 8292 voor begroeide daken. Deze NTA bevat bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing.

Aanleg toestel- en verzamelleidingen

De NTR 3216 bevat altijd al richtlijnen voor de aanleg van onder meer toestelleidingen en verzamelleidingen. Nu zijn er bij dit onderdeel op diverse punten verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld over hoe je moet omgaan met het overbruggen van dilataties in vloeren. Een tabel voor de maximum leidinglengte is uitgebreid met de aansluiting van een keukengootsteen, waarbij binnen een afstand van 5 meter een regelmatig gebruikt lozingstoestel > 0,75 l/s is aangesloten. Dit vergroot de transportafstand waardoor de maximum leidinglente 8 meter kan bedragen in plaats van 5 meter. De NTR heeft ook een verduidelijking voor het aansluiten van een closet via een bovenaansluiting. Dit is toegestaan wanneer - bovenstrooms van de aansluiting - de verzamelleiding is aangesloten op een secundaire ontspanningsleiding.

De aangepaste NTR 3216 is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.