EW07 omslag 600
9 maart 2021

NVKL en Techniek Nederland vormen samen een federatie

Samenwerking Techniek Nederland-NVKL_1Op 17 februari 2020 tekenden Peeman (links) en Terpstra (rechts) al een intentieverklaring om te gaan samenwerken

De branchevereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Techniek Nederland gaan samenwerken in een federatief verband. Beide verenigingen denken dat de samenwerking de lobby in Den Haag kan versterken.

Voorzitter Mart Peeman van de NVKL noemt de samenwerking een logische stap. ‘De vakgebieden warmtetechniek, koudetechniek en luchtbehandeling zijn steeds meer met elkaar verbonden. Samen kunnen we méér bereiken voor onze leden. Daar draait het om.’
Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland verwacht dat de krachtenbundeling de lobby in Den Haag en bij andere stakeholders versterkt. ‘Samen hebben we nog meer mogelijkheden om de technieksector in de etalage te zetten.’

Energietransitie

Een belangrijke aanleiding voor de samenwerking is de energietransitie. De voorzitters verwachten een grootschalige toepassing van warmtepompen en andere duurzame koudetechnieken. De leden van beide verenigingen zien in de energietransitie een cruciale rol voor hun leden. ‘Voor het bereiken van de klimaatdoelen is techniek onmisbaar. Onze leden zijn de klimaataanpakkers’, aldus Terpstra die aangeeft dat de sector jongeren en zij-instromers een mooi loopbaanperspectief biedt. Zij moeten volgens hem dan ook gestimuleerd worden te kiezen voor een techniekopleiding of een technische bijscholing. Peeman van NVKL is het met Terpstra eens. ‘We moeten investeren in de green skills van onze medewerkers en kennisontwikkeling. Onze samenwerking levert daarvoor een flinke impuls op.’

Routekaart

De vorming van een federatie komt niet uit de lucht vallen. NVKL en Techniek Nederland tekenden begin vorig jaar al een intentieverklaring om strategisch te gaan samenwerken. Beide verenigingen hebben nu een routekaart opgesteld voor de samenwerking. Daarin staan onder meer afspraken over het optimaliseren van de dienstverlening naar leden en profilering van de leden naar (potentiële) klanten en eindgebruikers. Ook rond arbeidsmarkt en scholing en kwaliteitsbeleid gaan Techniek Nederland en NVKL nauw samenwerken binnen de federatie.

Federatiebestuur

Bij NVKL zijn 425 bedrijven in de professionele koudetechniek en klimaatbeheersing aangesloten. Techniek Nederland vertegenwoordigt 5.000 installatiebedrijven en technisch dienstverleners. De beide verenigingen hebben inmiddels een federatiebestuur gevormd. Daarin hebben Mart Peeman, Charles Smets en Max Neus zitting namens NVKL en Doekle Terpstra, Martin Hoekstra en Erik van Engelen namens Techniek Nederland. NVKL en Techniek Nederland blijven als zelfstandige verenigingen bestaan.