EW11 cover 600
23 maart 2018

Op weg naar nul dodelijke ongelukken

Amphia_Breda_nieuwbouw_16maart2018-35

Op 16 maart organiseerden Uneto-VNI, Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie Bouw en Infra voor de tweede keer de landelijke Bewust Veilig-dag. Op ruim vierduizend bouwplaatsen door heel Nederland stond voor bijna 60.000 medewerkers in de installatiebranche en de bouw- en infrasector de veiligheid op de bouw centraal. Staatssecretaris Tamara van Ark (Ministerie van SZW) bezocht op uitnodiging van de voorzitters Doekle Terpstra (Uneto-VNI) en Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) de nieuwbouwlocatie van het Amphia ziekenhuis in Breda.

In Breda werkt de bouwcombinatie Four Care (Engie Services, Unica, Van Wijnen en Trebbe) aan de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis. Frank Brekelmans, projectdirecteur Bouw van Four Care vertelde dat stringente veiligheidsvoorschriften volgens hem geen overbodige luxe zijn. ‘Sinds de start van het project in september 2016 zijn vijftig rode kaarten uitgedeeld. Je moet duidelijk vertellen aan welke regels en veiligheidsvoorschriften werknemers zich moeten houden én je moet daar streng op controleren. Na overtreding worden zij niet meer toegelaten op de bouwplaats. Dat werkt preventief. In de anderhalf jaar dat we hier nu werken tellen we slechts zestien lichte incidenten.'

Veiligheidsfilm

Brekelmans toonde een veiligheidsfilm die alle werknemers verplicht moeten kijken. Ook moeten ze een formulier tekenen waarmee zij aangeven dat zij alles hebben begrepen en dat zij zich aan de geldende regels op de Bouwplaats zullen houden voor wat betreft veiligheid. ‘Dat is niet overdreven’, merkte Hero Boonstra van Engie op. Boonstra is bij de technisch dienstverlener verantwoordelijk voor veiligheid. ‘Het is heel belangrijk dat we op bouwplaatsen waar meerdere partijen samenwerken, één lijn trekken en glasheldere regels en afspraken overeenkomen.’

Rondgang

Bij de rondgang over de 76.000 m2 grote bouwplaats wijst Brekelmans de genodigden op allerlei kleinere en grotere maatregelen die genomen zijn om de veiligheid van iedereen op de bouwplaats te garanderen. Zo moet iedereen veiligheidshelmen en reflecterende veiligheidshesjes dragen zodat medewerkers niet over het hoofd worden gezien als er met rollend materieel, gereedschappen en materialen worden getransporteerd. Ook moeten alle medewerkers ervoor zorgen dat zij de plaats waar ze werken met extra werkverlichting veilig maken alvorens te starten met werkzaamheden zoals lassen, zagen en het ophangen van zwaardere constructies die een goed zicht vragen.

De trappen waarmee wordt gewerkt op de bouw moeten periodiek zijn gekeurd. Brekelmans wijst ook op de verplichte gehoorbescherming als medewerkers met slijptolllen of boorgereedschap aan de gang gaan. En dat zij op het moment dat zij op hoogte werken om iets tegen het plafond te bevestigen, veilig verankerd staan, op een goedgekeurde steiger.

Ook de bescherming tegen fijnstof is heel belangrijk. Door het gehele in aanbouw zijnde ziekenhuis staan grote bouwstofzuigers die de bouwplaats zoveel mogelijk stofvrij moeten houden om beschadiging van de luchtwegen en longen te voorkomen.

Nul

Tamara Van Ark, sinds vorig najaar als staatssecretaris verantwoordelijk voor veiligheid en inspecties, was blij met de uitnodiging om in de praktijk te mogen komen kijken. 'Ik hecht heel veel belang aan dit onderwerp en wil samen met de Inspectie die onder mijn verantwoordelijkheid valt verder werken aan het einddoel: 'nul dodelijke ongelukken'. Ik ben aangenaam verrast om te zien hoe werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en ook onderaannemers en toeleveranciers zich hier in Breda tot het uiterste inspannen om dit doel te bereiken. Ik heb hier vandaag veel aanknopingspunten gevonden voor eventuele aanpassingen van het beleid en ben zeker bereid de inspanningen van de initiatiefnemers in de praktijk te ondersteunen.' 

Veiligheid is niet vanzelfsprekend

Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra noemde de veiligheid een belangrijk speerpunt voor de brancheorganisatie. 'De veiligheid verankeren in de cultuur van onze installatiebedrijven is ongelooflijk belangrijk. Veiligheid is niet vanzelfsprekend, zo blijkt nog vaak. Daar moet je elkaar op (durven) aanspreken. Daarom staan wij honderd procent achter deze Bewust Veiligdag waarvan wij hopen dat het een vaste traditie gaat worden in het vroege voorjaar.'