EW02 cover 600
19 oktober 2018

Oppervlaktewater kan voorzien in 12 procent van de totale warmtevraag

Aquathermie duikt steeds vaker op

eow.JPGInlaatconstructie van EOW-systeem onder steiger in het Spaarne (Haarlem)

Op weg naar een circulaire economie verschuift de focus bij energiewinning naar duurzame energie. Bekende vormen zijn zonne-energie, windenergie, waterkracht en geothermie, maar de keuze in duurzame energieopwekkingsmethodes is uitgebreider. Het vakblad E&W legt deze maand een nog minder bekende energiebron bloot: Oppervlaktewater.

EOW-installaties (Energie uit oppervlaktewater) onttrekken warmte en koude aan de ondiepe en diepere lagen van het oppervlaktewater. Die warmte/koelte wordt vervolgens ingezet om gebouwen of woningen te verwarmen/koelen.

Potentie

EOW heeft volgens IF Technology de potentie om in Nederland een grote rol van betekenis te spelen binnen een circulaire economie. Uit onderzoek van het adviesbureau voor bodemenergie blijkt dat energiewinning uit oppervlaktewater kan voorzien in 12 procent van de totale warmtevraag en 54 procent van de totale koudevraag in Nederland. ‘Die percentages zijn het economisch winbaar potentieel’, zegt  Hans Biemond van het adviesbureau in het artikel.

Onbekend maakt (nog) onbemind

Hoewel energiewinning uit oppervlaktewater een duurzame bron van energie is met grote potentie, wordt EOW momenteel nog niet op grote schaal toegepast in Nederland, vertelt Michael Nandkoemarsing in het artikel. ‘Dit komt deels omdat EOW nog vrij onbekend is bij het grote publiek’, aldus de accountmanager van leverancier van watertechnologie Xylem. Samen met IF Technology en specialist in watertechniek Turbin werkt zijn bedrijf aan het bekender maken van deze duurzame manier van energieopwekking.

Standaardisatie

Standaardisatie van de techniek is volgens Nandkoemarsing hard nodig. ‘De EOW-projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd zijn allemaal maatwerk, waardoor het bij kleine projecten toch erg duur wordt. EOW moet iets worden dat je bij een leverancier van de plank kan trekken om het direct toe te passen. Veel kleine projecten hebben namelijk niet de tijd, ruimte en het geld om maatwerk toe te passen.’

Lees hier het complete artikel