EW07 omslag 600
1 april 2021

Oude gelijkwaardigheidsverklaringen blijven 2 jaar geldig

BENG – NTA 8800

BCGR-web3

Sinds 1 januari worden de energieprestatieberekeningen gemaakt volgens de NTA 8800. Voorheen was dat volgens NEN 7129. Dat betekent dat ook de toegepaste producten en systemen moeten voldoen aan de nieuwe technische afspraak. In samenspraak met het ministerie van BZK mag Bureau CRG voor specifieke situaties een overgangsperiode van 2 jaar hanteren.

Bureau CRG (BCRG) is de beheerder van de database met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Nu de berekening van de nieuwe energie-eis, de BENG, sinds 1 januari volgens de NTA 8800 gebeurt, moeten ook de kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen van producten in die berekening aan de NTA 8800 voldoen.

Overgangsperiode

Het BCRG hanteert voor het overzetten van die “oude” verklaringen een overgangsperiode. ‘Deze geeft bedrijven de tijd te geven om die omzetting in orde te maken’, zegt Kees Arkesteijn, secretaris van BCRG. Volgens hem was het zonder de overgangsregeling voor veel leveranciers met producten in de database erg ingrijpend om overal nieuwe kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen voor aan te leveren. ‘Nu zie je dat voor warmtepompen en combiketels de energieprestatie conform de NTA 8800 nagenoeg gelijk is aan die van NEN 7120. In een aantal gevallen zijn de methode voor het bepalen van de energieprestatie van het product of systeem in de NTA 8800 gelijk aan de methode in de NEN 7120. Dit geldt onder meer voor douche-wtw’s en pv-panelen. Voor zonneboilersystemen of ventilatie-wtw is het weer anders; daar zijn wel aanzienlijke verschillen tussen de methode in NEN 7120 en NTA 8800, en zullen de leveranciers dus echt wel wat moeite moeten doen voor nieuwe verklaringen.’

Eindmeting

Ook de verklaringen die zijn opgesteld voor het Nader Voorschrift (NEN 7120) blijven de komende twee jaar nog in de databank staan. Arkesteijn: ‘Dit doen we voor woningbouwcorporaties die voor 1 januari 2021 een nulmeting van woningen hebben laten uitvoeren voor de aanvraag van een subsidie. De eindmeting van deze woningen met specifieke energiebesparende maatregelen moet namelijk ook worden uitgevoerd met het Nader Voorschrift dat zij voor de nulmeting gebruikten. De NEN 7120 verklaringen spelen dus nog een belangrijke rol bij deze eindmeting. Die eindmeting kan de komende 2 jaar dus nog plaatsvinden.’

70 % verklaringen al omgezet

In de database van BCRG kunnen de gebruikers snel en eenvoudig de verschillende gelijkwaardigheidsverklaringen opzoeken. In de eerste maanden van 2021 was het meteen al erg druk bij BCRG, omdat veel leveranciers hun verklaringen zo snel mogelijk up-to-date in de database willen krijgen, zo constateerde Arkesteijn die schat dat inmiddels 70% van de verklaringen is omgezet of in de overgangsregeling zit, en daarmee dus aan de NTA 8800 voldoet.

Bureau CRG

Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast. Ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet, worden door BCRG gecontroleerd. Energieprestatieadviseurs kunnen op basis van deze verklaringen verbeterde en/of innovatieve technieken waarderen in de energieprestatieberekening van een gebouw. Medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht en vastgoedeigenaren kunnen in de database controleren of toegepaste producten en systemen aan de wettelijke eisen voldoen.