EW06 Omslag 600
20 november 2019

Pensioenen in de techniek niet omlaag

pensioenen3(foto Eric de Vries)

De pensioenen in de sector Metaal en Techniek gaan in 2020 hoogstwaarschijnlijk niet omlaag. ‘Dat is goed nieuws voor de gepensioneerden in de sector en voor bedrijven’, zegt Techniek nederland voorzitter Doekle Terpstra, die aangeeft dat dit ruimte geeft om te werken aan de hervorming van het pensioenstelsel die hard nodig blijft.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigde een versoepeling van de dekkingsgraad aan op 31 december 2019 van tenminste 90 procent. Dat betekent voor PMT dat zij de pensioenen volgend jaar niet omlaag hoeven te doen. Eind oktober bedroeg de dekkingsgraad van PMT 95,8 procent. Zonder de versoepeling had het pensioenfonds de pensioenuitkeringen volgend jaar met 4,2 procent moeten verlagen.

Structureel hervormen

Techniek Nederland blijft er bij de minister op aandringen dat hij een structurele oplossing moet bedenken om verlaging van de pensioenen te voorkomen. De ondernemersorganisatie is mede-ondertekenaar van de brief die de sociale partners hierover op 12 november naar de minister hebben gestuurd. ‘We nemen het voortouw, want de rekenrente blijft naar verwachting nog langere tijd extreem laag. Dit leidt tot een lage dekkingsgraad en om die te verhogen is geen extra vermogen beschikbaar, aldus Terpstra.