EW04 Omslag 600
16 juli 2020

PerceelTool voorkomt wateroverlast en beperkt droogte

perceel tool

Het is weer zo’n jaar zoals we dat de laatste jaren steeds vaker meemaken. Lange periodes van droogte, afgewisseld met heftige buien die vaak in korte tijd vallen. Verstandig omgaan met het verwerken van regenwater op het eigen terrein en het openbare gebied wordt daarom steeds belangrijker. De PerceelTool helpt.

De gratis PerceelTool helpt perceeleigenaren en hun adviseurs bij de keuze van een goede combinatie aan maatregelen. Het is een rekeninstrument voor beoordeling van de werking van regenwatermaatregelen op een perceel die tot doel hebben om meer regenwater te verwerken op eigen terrein en tegelijk regenwateroverlast te beheersen.

Waterbalansrekening

De tool helpt minder ervaren gebruikers met de waterbalansberekening van een perceel in samenhang met het aanliggende, openbare gebied. Met de PerceelTool bereken je hoeveel regenwater het particuliere perceel kan verwerken en hoeveel water er afgewenteld wordt naar het openbare gebied. Dit gebeurt met een neerslagreeks van een jaar voor de analyse van het reguliere functioneren en met een set neerslaggebeurtenissen (buien met oplopende zwaarte) om vooral het extreme functioneren in beeld te brengen.

Regenwateropslagtank

Met de tool kun je tevens de effecten van een regenwateropslagtank analyseren. De inhoud van de tank moet worden afgestemd op de grootte van het aangesloten dakoppervlak. Grafieken en animaties tonen de effecten van verschillende (combinaties van) maatregelen. Zo kun je eenvoudig de prestaties van ontwerpvarianten onderling vergelijken.

U vindt de perceeltool op de website www.perceeltool.nl