Omslag_EW05 600
25 november 2019

PFAS is serieus, maar overzichtelijk probleem

sweco-kaart.JPG

Het huidige beeld dat ‘Nederland op slot zit’ is overdreven. Dat zegt Cees Maurits, projectmanager Bodem en Ondergrond  bij Sweco. Het ingenieursbureau trekt die conclusie op basis van een kaart van Nederland die zij vandaag publiceert. Op die kaart zijn de potentiële bronlocaties van PFAS gemarkeerd.

Cees Maurits: ‘Op basis van onze eerste inventarisatie denken wij dat als de onzekerheden rond het grondverzet zijn opgelost, PFAS wordt gereduceerd tot een serieus maar overzichtelijk probleem. Het huidige beeld van ‘Nederland zit op slot’ wordt dan snel verleden tijd en specialisten kunnen hun tijd en energie steken in het voorkomen van verdere vervuiling en de aanpak van de ‘hotspots’. 

Risico's

Uit de signaleringskaart valt volgens Maurits op dat veel van de geïnventariseerde potentiële bronlocaties slechts een beperkt risico hebben. Verder bevinden potentiële bronnen met een groot risico zich veelal op industriegebieden gelegen in het westen en zuiden van het land. Nabij die bronlocaties kan het PFAS gehalte zodanig verhoogd zijn dat dit risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid en daarmee beperkingen bij locatieontwikkeling.

Bronlocaties

Volgens de PFAS experts van Sweco is dit het volgende hoofdstuk in het PFAS dossier. Maurits: ‘De discussie richt zich nu nog heel erg op het verplaatsen van diffuus PFAS houdende grond. Als daarvoor binnenkort ‘werkbare’ oplossingen zijn gepresenteerd, zal de vraag zich richten op: kan ik hier überhaupt veilig wonen en veilig bouwen? Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden bekeken of de locatie verdacht is op het voorkomen van ‘hoge’ gehalten aan PFAS en die zijn het meest te verwachten nabij bronlocaties.’

De kaart

Sweco bracht met behulp van GIS software in kaart waar de verdachte bronlocaties zich in Nederland bevinden. De kaart is een geografische vertaling van een lijst van mogelijke risicolocaties voor PFAS, die momenteel door alle partijen in het werkveld wordt gebruikt. De data zijn afkomstig van open databronnen, zoals PDOK en provinciale geoportalen.

Download de signaleringskaart van Nederland df) of download detailkaarten voor de regio Amsterdam: , Eindhoven en Twent