Omslag_EW05 600
23 november 2018

Praktijkrichtlijn Gasinstallaties herzien

nen.JPG

Deel 5 van ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ (NPR 3378) is opnieuw herzien. Een aantal onduidelijkheden in de pas onlangs (januari 2018) herziene Praktijkrichtlijn noopte daartoe.

De NPR 3378 is van groot belang voor een goede en veilige installatie van de gasinstallatie. De praktijklijn is vooral bedoeld voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen. De Praktijkrichtlijn geeft praktische toelichting op de voor gasleidingen in gebouwen van belang zijnde normen en eisen in de Bouwregelgeving.

Verduidelijkingen

In januari 2018 was een grondig herziene publicatie verschenen, waarin de oude delen 5, 6 en 7 over de aanleg van gasleidingen waren samengevoegd. Na publicatie bleek er al snel behoefte om een aantal zaken verder te verduidelijken. Dit betrof met name de figuren, maar ook de aanwijzingen voor wanneer mantelbuizen wel of niet geplaatst moeten worden, bescherming tegen UV voor kunststofleidingsystemen, PE-ondergronds en trekvaste verbindingen ondergronds.

Meepraten over normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen en praktijkrichtlijnen op dit gebied? De normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en industriële verbrandingsinstallaties, gerelateerd aan o.a. de bouwregelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.