Omslag_EW05 600
2 oktober 2018

Proeftuinen aardgasvrije wijken

27 gemeenten mogen 120 miljoen stukslaan om wijken aardgasvrij te maken

proeftuin

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt 120 miljoen euro beschikbaar aan 27 gemeenten voor het aardgasvrij maken van een wijk. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen.

In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend. Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI zegt dat de minister op de steun van de installatiebranche kan rekenen bij een goede besteding van het geld. ‘Kennis die we opdoen bij het aardgasvrij maken van de wijken in deze proeftuin kunnen we toepassen om andere bestaande wijken te verduurzamen.’

Klimaatakkoord

Hoewel het Klimaatakkoord even op de lange baan is geschoven wil de minister met dit bedrag een bijdrage leveren aan de terugdringing van de CO2-uitstoot. Ook helpt het aardgasvrij maken van wijken bij het beperken van de gaswinning in Groningen. De plannen zijn onder andere beoordeeld op kwaliteit en de financiële onderbouwing. Om zoveel mogelijk kennis op te doen voor andere wijken heeft het ministerie een gevarieerde groep gemeenten geselecteerd: groot en klein, landelijke en stedelijk, verschillende technieken en spreiding door heel Nederland: elke provincie heeft minimaal één proeftuin. Eerder werd al bekend dat Rotterdam-Zuid en minimaal vier gemeenten in Groningen geselecteerd zouden worden. Op die plaatsen zijn extra kansen om de woon- en leefomgeving te verbeteren. In Groningen kan bijvoorbeeld de verduurzaming samengaan met de versterking van woningen.

Nieuwe uitvraag in 2019

Naast de proeftuinen ondersteunt het rijk het aardgasvrij maken van Nederland met een programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen (5 miljoen euro) en een subsidie voor technische innovaties (12,8 miljoen euro). Het kabinet stelt door de grote hoeveelheid aanvragen meer geld beschikbaar dan aanvankelijk begroot. Met het toevoegen van het budget voor 2019 konden meer wijken worden geselecteerd. In 2019 wordt een nieuwe uitvraag voorbereid.