Omslag_EW05 600
27 maart 2020

Protocol Samen veilig doorwerken

Protocol zorgt dat bouw- en technieksector niet stilvalt tijdens Coronacrisis

protocol.JPG

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen onder andere met Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland voeren om ervoor te zorgen dat de sector niet stil komt te liggen.

Het protocol is tot stand gekomen met advies van het RIVM en de Inspectie SZW en wordt ondersteund door vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Het biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er in de sector op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis.

Behoud werkgelegenheid

Het protocol is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken en daarmee zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Waar we binnen de richtlijnen van het RIVM wél kunnen werken, moeten we het ook doen. Het protocol maakt voor iedereen glashelder welke gedragsregels vanaf maandag gelden.

Belangrijkste punten in het protocol

  • Ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats
  • Werk in kleine vaste teams op vaste locaties
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Overleg en eet niet samen in een bouwkeet
  • Laat bewoners tijdens werkzaamheden in een andere ruimte verblijven
  • Werk niet bij mensen thuis als zij ziek of verkouden zijn

De veiligheidsvoorschriften zijn samengevat op twee verschillende posters:

  1. Download poster met de maatregelen die gelden voor werkzaamheden in en om het huis
  2. Download poster met de maatregelen die gelden voor werkzaamheden op de bouwplaats.

Het protocol Veilig samen doorwerken wordt ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.

Webinar

Om een toelichting te geven en live  vragen te beantwoorden, werd op 31 maart een webinar georganiseerd. Daarin konden 2700 kijkers Johan Timmerman (arbeidsepidemioloog, Volandis) en Theo-Jan Heesen (arbeidshygiënist, ArboTechniek) praktische tips zien geven om veilig te werken en nog tal van vragen beantwoorden.

Wilt u het webinar terug kijken? Dat kan via https://channel.royalcast.com/bouwendnl/#!/bouwendnl/20200331_1

Tijdens het webinar werd ook de helpdesk voor bedrijven en medewerkers in de bouw en techniek gelanceerd: www.helpdeskcorona-bt.nl en een hulplijn: 085 – 0801544