Omslag_EW05 600
15 februari 2021

PV Solar Services ontvangt Scope 12 certificaat

scope 12

Op 1 januari ontving PV Solar Services het SCIOS Scope 12 certificaat. Daarmee is het bedrijf volledig gecertificeerd om opleveringsinspecties uit te voeren aan PV-systemen.

PV Solar Services maakte 3 jaar geleden de overstap van installatie- naar inspectiebedrijf. Sindsdien begeleidt het bedrijf installateurs voor en tijdens de installatie van PV-systemen. Voorafgaand aan de start van de installatie van het zonnestroomsysteem controleert het bedrijf alle projectgegevens, waaronder het legplan, de stringtekening, AC- en DC-bekabeling en afzekering. Daarnaast brengt PV Solar Services advies uit over de keuze van materialen en wijze van monitoring.

Scope 12

Op initiatief van de verzekeraars en vanuit de brancheorganisaties in de markt is hard gewerkt aan een duidelijke manier van inspecteren van zonnestroominstallaties. Reden daarvoor was de toename van het aantal zonnestroominstallaties en de soms mindere kwaliteit van de installaties waardoor de schadelast voor verzekeraars steeds groter is. Die vragen bij zakelijke installaties daarom steeds vaker om een opleverinspectie voordat zij de installatie in dekking nemen. Dit heeft geresulteerd in een opleveringsinspectie Scope 12.

Veilige PV-installatie

Met het certificaat op zak kan PV Solar Services installateurs ondersteunen bij de oplevering van PV-systemen. Tijdens de installatie komt de inspecteur een aantal keren om te adviseren over de opstelling van het montagesysteem, de vereffening hiervan én om deelmetingen uit te voeren. Het eindresultaat is dan een PV-systeem dat moeiteloos de opleverinspectie Scope 12 doorstaat en probleemloos in werking kan worden gesteld. Met de rapportage van de opleverinspectie is het voor de verzekeraar van de klant aantoonbaar dat de PV-installatie veilig is geïnstalleerd.