Omslag_EW05 600
3 december 2020

Quickscan ventilatie helpt scholen bij subsidie-aanvraag

Eerste 100 miljoen subsidie voor ventilatie op scholen

scholen.JPG

Gemeenten kunnen vanaf 4 januari subsidie aanvragen voor de verbetering van ventilatiesystemen in schoolgebouwen. Daarvoor is 100 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag is het eerste deel van een groter subsidiepakket van in totaal 350 miljoen. Voor installateurs is er nu een ‘quick scan’ waarmee zij schoolbesturen kunnen helpen bij hun subsidieaanvraag.

Begin oktober bracht het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) een rapport uit over de ventilatie in schoolgebouwen. Daaruit blijkt dat minstens 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen niet voldoet aan de wettelijke ventilatienormen. Onderwijsminister Slob geeft schoolbesturen en gemeenten drie jaar de tijd om de ventilatiesystemen in orde te brengen.

Quick scan

Installateurs hoeven niet tot 4 januari af te wachten om scholen behulpzaam te zijn bij het beoordelen of verbeteren van het ventilatiesysteem. Vanaf vandaag is er een ‘Quick scan ventilatie in scholen’. Daarmee kunnen installateurs samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de wettelijke eisen. Gemeenten en schoolbesturen kunnen de resultaten van de Quick scan gebruiken als basis voor de aanvraag van de SUVIS. De quickscan is de eerste tool uit de koker van het Masterplan Ventilatie en wordt aangeboden door Isso, TVVL, Binnenklimaat Nederland en VCCN. De scan bestaat uit een handleiding met een stappenplan, en opnameformulier, een analysemodel en een rapport voor het schoolbestuur.

SUVIS

Gemeenten kunnen vanaf 4 januari aanspraak maken op de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) door een subsidie-aanvraag in te dienen. Dat kan tot en met 30 juni 2021. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de totale kosten. De overige 70% komt voor rekening van scholen of gemeenten. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten ventilatiesystemen na aanpassing voldoen aan de volgende eisen:

  • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd vóór 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd vóór 1 april 2012.
  • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd vanaf 1 april 2012.
  • Schoolgebouwen moeten voorzien worden van kooldioxidemeters in iedere klaslokaal.
  • Er moet een energieregistratie- en bewakingssysteem zijn met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

Met behulp van de 'Quickscan' kan de installateur bepalen wat er nodig is in de betreffende school. De aanpassingen moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31 december 2023 moet het project afgerond zijn.