EW06 Omslag 600
27 mei 2020

Registratie pv-installaties aangescherpt

Netbeheer Nederland past website energieleveren.nl aan

netbeheer nederland

Wie in Nederland zonnepanelen laat installeren, is verplicht de installatie te laten registreren. Zo kunnen netbeheerders rekening houden met de elektriciteit die via deze panelen aan het net geleverd wordt om overbelasting te voorkomen. Strengere Europese eisen omtrent de vastlegging noopten Netbeheer Nederland de website www.energieleveren.nl aan te passen.

In april 2019 werd de Europese verordening Requirements for Generators (RfG) van toepassing. De verordening stelt onder meer strengere eisen aan installaties die energie opwekken. Er is, door de snelle toename van opwekinstallaties, meer en beter zicht op decentrale opwekinstallaties nodig om het elektriciteitsnet stabiel en betrouwbaar te houden. Voortaan worden daarom meer technische gegevens van zonnepanelen vastgelegd en wordt een extra privacycheck gedaan.

Uitbreiding registratie

Om dit mogelijk te maken heeft Netbeheer Nederland de gegevensopslag achter de website energieleveren.nl aangepast. Zo moet bij de registratie van zonnepanelen voortaan ook worden opgegeven of er sprake is van energieopslag en wat het merk, type en vermogen van de omvormer zijn. Juist deze gegevens helpen de netbeheerders de juiste netberekeningen te maken.

Installateurs

Wie een installatie wil registreren, moet voortaan bovendien een persoonlijk account op de site aanmaken, in combinatie met een toets op de laatste cijfers van het meternummer. Zo is beter gewaarborgd dat een gerechtigd persoon de registratie of wijziging doorvoert. Dit is met name voor installateurs een belangrijke wijziging. Zij verzorgen de registratie vaak als service uit naam van hun klanten 

Overgang

De wijzigingen op de website gelden vanaf vandaag voor iedereen die een nieuwe installatie van het type A (tot 1 megawatt) wil aanmelden. Het grootste deel van de installaties valt hieronder. De gegevens van bestaande installaties worden deze zomer overgezet naar het nieuwe systeem. Dit is naar verwachting op 1 augustus 2020 afgerond. Vanaf dat moment kunnen ook bestaande aangeslotenen hun registratie bekijken en zo nodig aanvullen of wijzigen.