Omslag_EW05 600
25 februari 2020

Renovatieversneller

renovatieversneller2

Op 30 januari is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de Renovatieversneller, een initiatief vanuit De Bouwagenda. De huidige manier van renoveren is te duur is, onvoldoende efficiënt, te arbeidsintensief en te belastend voor de bewoners. Dat moet anders, vinden de ondertekenaars van de Renovatieversneller.

De renovatieversneller is een gezamenlijk initiatief vanuit De Bouwagenda van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en Aedes. Een groot deel van de huidige woningen voldoet niet aan de duurzaamheidseisen. Ingrepen zijn dus nodig om de doelstelling van een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 te realiseren.

Regionale verduurzamingsinitiatieven

De ‘Renovatieversneller’ is een zesjarig programma voor de periode 2019-2025, gericht op opschaling en kostenreductie van het verduurzamen van (primair) bestaande huurwoningen. Het programma stimuleert en ondersteunt woningverhuurders en uitvoerende en toeleverende bedrijven bij het gezamenlijk voortzetten dan wel nieuw opzetten van regionale verduurzamingsinitiatieven.

Boodschappenmandje

Een belangrijk onderdeel van de Renovatiesneller is het boodschappenmandje. Woningcorporaties hebben meer dan twee miljoen woningen en die woningen lijken heel erg op elkaar, zowel de gestapelde bouw als rijtjeswoningen. Er is echter nog geen cultuur van samenwerken tussen corporaties. De Renovatieversneller wil die samenwerking bevorderen door het bundelen van vergelijkbare opgaven.

Het boodschappenmandje moet aanbieders uitdagen om gestandaardiseerde oplossingen in dat mandje te stoppen. Vraag bundelen dus en samen inkopen. Dat verhoogt de snelheid en verlaagt de prijs van de energietransitie.