EW06 Omslag 600
9 april 2020

Rijksmuseum gaat verwarmen met restwarmte

Project Kuijpers

WKO-museum-webGerrit Engberts (Rijksmuseum) en Ramon Dekker (Kuijpers)

Voor het Rijksmuseum in Amsterdam realiseert Kuijpers een koppeling tussen de warmte-koudeopslag (wko) van het hoofdgebouw en de omliggende gebouwen. Daardoor kan het museum de restwarmte uit de wko-installatie gebruiken voor de verwarming van zowel de restauratieateliers en de onderzoekslaboratoria als enkele kantoren.

Met de wko verwarmt het Rijksmuseum nu al vijf bouwdelen, waaronder het hoofdgebouw. ‘Door stevig toegenomen bezoekersaantallen ontstond in de loop der jaren een warmte-overschot’, vertelt Gerrit Engberts, projectleider Techniek bij het Rijksmuseum op de website van de technisch dienstverlener. ‘In samenwerking met Kuijpers besloten we te onderzoeken of we daar een duurzame bestemming aan konden geven. Dat leidde tot het idee de warmte te gebruiken voor de verwarming van het Ateliergebouw met restauratieateliers en onderzoekslaboratoria. Op verzoek van ons wordt ook het Bureaugebouw (met kantoren) in de oplossing meegenomen.

Aardgasvrije oplossing

Ramon Dekker, energieconsultant bij Kuijpers: ‘Het is mooi om te zien hoe een langdurige samenwerking en open gesprekken met het Rijksmuseum tot steeds duurzamere oplossingen kunnen leiden. De originele installatie van 2012 was al duurzaam en na de optimalisatie zal deze nog beter zijn. Zodra wij de koppeling hebben gerealiseerd, kan voor deze gebouwen de gaskraan dicht.’

Duurzame koeling

En dankzij de duurzame warmte die het Ateliergebouw en Bureaugebouw verwarmt, beschikt het museum tegelijkertijd ook over meer duurzame koeling. Er wordt straks immers méér warmte uit de warme bron onttrokken dat bij het verwarmingsproces wordt afgekoeld. Dat afgekoelde water gaat terug de koude bron in en wordt hieruit opgepompt als er behoefte is aan koeling van het museum.
De installatie levert naar verwachting in de zomer van 2021 al koeling. Enkele maanden later volgt dan de duurzame verwarming.