EW06 Omslag 600
10 april 2019

Rijksvastgoedbedrijf werkt met Techniek Nederland aan toekomstbestendig vastgoed

klein2-Ondertekening samenwerking Rijksvastgoedbedrijf - Techniek Nederland, 10-4-2019Roger Mol van het Rijksvastgoedbedrijf (links) en Doekle Terpstra tekenen de samenwerkingsovereenkomst op de vakbeurs Building Holland

Samen met het Rijksvastgoedbedrijf gaat Techniek Nederland werken aan het technisch toekomstbestendig maken van de gebouwen van de Nederlandse overheid. Tijdens Building Holland ondertekenden zij daarvoor een samenwerkingsovereenkomst.

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland vindt het logisch en verstandig dat beide partijen nauw gaan samenwerken. Het uitgangspunt van de samenwerking is de Marktvisie die in 2016 tot stand kwam. Onder meer Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en Techniek Nederland werken daarin aan een betere en meer efficiënte benutting van de expertise van alle partners in het bouwproces, van de ontwerpfase tot beheer en onderhoud.’

Verduurzamen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de grootste vastgoedportefeuille van Nederland. De komende jaren wil de organisatie een belangrijk deel van de gebouwen verduurzamen. 'Grote thema’s als energie-efficiency en verduurzaming vragen om een fundamenteel andere manier van werken’, benadrukte Terpstra bij de ondertekening. Directeur Roger Mol van het RVG gaf aan grote ambities te hebben op dat gebied en die alleen te kunnen waarmaken met de inzet van de technische sector. ‘Welke innovaties kunnen we inzetten, welke contractvormen passen daarbij, hoe kunnen we de projecten optimaal aanbesteden? Over die vragen gaan we in gesprek met Techniek Nederland en haar leden.’

Digitalisering

Techniek Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf gaan structureel overleg voeren op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dat moet leiden tot een betere, praktische samenwerking op het gebied van verduurzaming, innovatie, veiligheid en energiebesparing. Ook als het gaat om digitalisering willen de technische sector en het Rijksvastgoedbedrijf samen optrekken. Zo staan de digitale weergave van het ontwerp en de realisatie van gebouwen (Bouwwerk Informatie Model; BIM) en de toepassing van open standaarden hoog op de agenda van beide organisaties. Terpstra: ‘Met slimme techniek kunnen we de gebouwen van de overheid energiezuiniger maken en het beheer en onderhoud efficiënter.’