EW06 Omslag 600
4 maart 2020

Rijkswaterstaat maakt techniek nóg belangrijker

Plan van aanpak plaveit weg voor vitale infrasector

Techniek wordt steeds belangrijker in de infrasector

In het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ schetst Rijkswaterstaat hoe ons land bereikbaar, veilig en leefbaar kan blijven. Techniek gaat daarbij een belangrijke rol spelen. De grootste infra-opdrachtgever van het land heeft daarom bij het opstellen van het plan de samenwerking gezocht met Techniek Nederland.

In 2019 concludeerde McKinsey & Company op basis van een onderzoek dat fundamentele veranderingen in de werkwijze van Rijkswaterstaat nodig zijn om de Nederlandse infrastructuur op topniveau te houden. In het plan van aanpak komt meer ruimte voor innovatie in aanbestedingen, de digitalisering wordt verder uitgebreid en een energieneutrale en circulaire infrastructuur wordt topprioriteit. Een intensieve uitwisseling van kennis in de hele keten vormt de basis voor het realiseren van die doelstellingen.

Techniek is bepalend voor succes

Het rapport pleit voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, kennis delen, een open werkcultuur en multidisciplinair werken. De civiele bouwopgave staat niet langer centraal. Steeds vaker is techniek bepalend voor het slagen van een project, of het nu om een tunnel, sluizencomplex of nieuwe weg gaat. Met techniek als eye-catcher kunnen we bijdragen aan  een positief imago van de infrasector. Daardoor zullen voldoende jonge technici instromen om de infrastructuur verder te vernieuwen.

Niet alleen mooie woorden

RWS houdt het niet bij mooie woorden, maar gaat experimenteren met de vernieuwende aanpak in concrete projecten. Uiteindelijk moeten de experimenten leiden tot structurele aanpassingen in de werkwijze van Rijkswaterstaat en de manier van samenwerken met partners in de keten. De ‘zachte’ kant van de samenwerking gaat veranderen, maar dat geldt ook voor de contracten. De financiële risico’s worden nu nog te eenzijdig afgewenteld op de infrabedrijven. Daardoor zijn de marges onacceptabel laag en komt de continuïteit in gevaar. In de nieuwe aanpak wordt het risico eerlijker verdeeld en prijsafspraken zullen flexibeler zijn gedurende de looptijd.

Méér ruimte voor innovatie

Modernisering van onze infrastructuur is alleen mogelijk wanneer innovatie de ruimte krijgt. Rijkswaterstaat wil dat er voldoende tijd en geld komt om die ambitie waar te maken. De technieksector heeft met technische innovaties en digitale oplossingen volop mogelijkheden om bij te dragen aan een hoogwaardige infrastructuur.

Verdienmodellen

‘Op weg naar een vitale infrasector’ is een eerste stap. Rijkswaterstaat en Techniek Nederland willen ook afspraken maken over nieuwe verdienmodellen met maatschappelijke meerwaarde, een innovatieagenda en data-gedreven en meer voorspelbaar onderhoud.