EW04 Omslag 600
28 oktober 2020

Ruim 9 procent nieuwbouw nog steeds op aardgas

aardgas-liander

In Liander-gebied werd in het derde kwartaal van 2020 bij ruim 9% van de nieuwbouwwoningen een aanvraag voor een gasaansluiting gedaan. En dit ondanks de afschaffing van de aansluitplicht sinds 1 juli 2018. Zonde, vindt de netbeheerder, want voor 2050 moeten deze woningen weer van het gas af.

Sinds 1 juli 2018 zijn netbeheerders niet meer verplicht een aardgasaansluiting te maken. De 1.005 gasaansluitingen van de in totaal 10.579 woningaansluitingen in het Liander-gebied zijn gedaan op basis van vergunningen die vóór 1 juli 2018 zijn verleend of waarvoor ontheffing is verleend door de gemeente.

Toekomstbestendig

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een complexe opgave. Daar waar al begonnen kan worden met het aardgasvrij maken van wijken, moeten we dat doen, vindt Liander. ‘Nieuwbouwwoningen die nu nog aangesloten worden op aardgas, moeten voor 2050 weer van het aardgas af’, aldus Monique Hoogwijk, programmamanager Gebouwde Omgeving. ‘De huidige investeringen in de woningen en het aardgasnet zijn daarom maatschappelijk gezien niet doelmatig. Bewoners krijgen een niet-toekomstbestendige woning.

Soepeler verloop transitie

Daarnaast voorziet Liander schaarste in capaciteit. Hoogwijk: ‘Wachten we te lang met de uitvoer naar aardgasloos, dan wil iedereen straks tegelijkertijd overstappen en hebben we daarvoor niet genoeg mankracht. Alles wat we nu naar voren kunnen halen omdat het een robuuste keuze is, draagt bij aan een soepeler verloop van deze transitie. Daarom is het belangrijk dat nieuwbouw niet meer wordt aangesloten op aardgas.’

Energiesysteem optimaal gebruiken

Netbeheerder Liander denkt graag mee met gemeenten en projectontwikkelaars over alternatieven voor aardgas. Zo krijgen projectontwikkelaars en woningcorporaties die voor 1 juli 2018 aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, de mogelijkheid om zonder kosten daarvan af te zien.