EW02 Cover 600
18 juni 2018

Salderingsregeling in 2020 vervangen door terugleversubsidie

Woningen met zonnepanelen

Minister Wiebes (EZ) kondigde vrijdag aan dat hij de succesvolle salderingsregeling voor zonnepanelen in 2020 vervangt door een terugleversubsidie. Uneto-VNI is blij dat er snel duidelijkheid komt over de opvolging van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen. Tegelijkertijd noemt de brancheorganisatie het essentieel dat de minister een ruim budget beschikbaar stelt voor de terugleversubsidie.

De voorzitter van Uneto-VNI waarschuwt de installatiekoepel voor het effect van een eventueel subsidieplafond. Terpstra: ‘Als je investeert in zonnepanelen, moet je erop kunnen rekenen dat de stroom die je produceert voldoende oplevert. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, moet zonne-energie aantrekkelijk blijven.’

Géén onzekerheid

De nieuwe regeling gaat ervan uit dat eigenaren van zonnepanelen hun investering in ongeveer zeven jaar moeten kunnen terugverdienen. Uneto-VNI vindt dat er geen onzekerheid bij consumenten mag ontstaan over de beschikbaarheid van de terugleversubsidie. ‘In het verleden hebben we gezien dat een subsidiepot die halverwege het jaar leeg is, consumenten onzeker maakt. Het risico bestaat dat mensen hun investering dan uitstellen en wachten op het moment dat er wél subsidie beschikbaar is. Als dat gebeurt, halen we de doelstellingen van het Klimaatakkoord niet.’

Hou het simpel

UNETO-VNI vindt verder dat de nieuwe regeling niet onnodig ingewikkeld moet worden. Terpstra: ‘Op dit moment is het voor consumenten met zonnepanelen glashelder en heel makkelijk. Dat moet zo blijven om de groei vast te houden.’ In 2017 hebben installateurs in ons land 3 miljoen zonnepanelen geplaatst, een toename van bijna 60 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij ruim een half miljoen Nederlanders liggen nu zonnepanelen op het dak. Terpstra: ‘Dit is pas het begin. We moeten alle dakruimte in ons land gaan benutten.’

Stabiele terugverdientijd

Ook Holland Solar is blij met het besluit van minister Wiebes. Volgens de brancheorganisatie biedt de teruigleversubsidie consumenten de de gewenste investeringszekerheid. Bestuurslid Peter Desmet van de commissie PV Klein is blij dat er een einde is gekomen aan de onzekerheid rondom het stopzetten van de salderingsregeling.  'Het zorgt het voor een stabiele terugverdientijd van zeven jaar. In 2020 is er een fluwelen overgang naar de nieuwe regeling mogelijk waardoor de markt zich in de komende jaren stabiel en snel kan doorontwikkelen. We zullen er bovenop zitten bij de minister om te zorgen dat er voldoende budget voor de terugleversubsidie beschikbaar komt. We willen voor de markt te allen tijde een stop-and-go-effect voorkomen doordat het budget vroegtijdig uitgeput raakt.'

Scholen

Terpstra van Uneto-VNI vindt dat ook scholen en kantoren voor de nieuwe regeling in aanmerking moeten komen. ‘Veel scholen en kantoren hebben platte daken, waar je op grote schaal zonnepanelen kunt plaatsen. Deze regeling kan een stimulans zijn om die daken te gebruiken voor duurzame energie.’ Minister Wiebes heeft aangekondigd dat hij die mogelijkheid gaat onderzoeken.