EW04 Omslag 600
8 februari 2019

Samenwerking tussen STABU en Ketenstandaard

ketenstabu

De besturen van STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie hebben besloten de krachten te bundelen. Daardoor ontstaat voor gebruikers één sterke organisatie in de bouw- en installatiesector voor de promotie en het beheer van het STABU Bestek, de ETIM Classificatie, de SALES Standaard voor communicatie en de fabrikantgebonden productspecificaties.

Door het samengaan van de twee stichtingen kan de bouw- en installatiebranche beter en efficiënter inspelen op versnelling van de digitalisering in de bouwkolom. Verregaande standaardisering is hiervoor een randvoorwaarde.

Complexiteit verdwijnt

Volgens Wilma Visser, bestuurslid van STABU zullen onnodig complexe bestekken en belemmeringen in de toepassing tot het verleden behoren. ‘Samen kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van gestandaardiseerde informatie in het hele bouwproces. Daarmee nemen wij onze verantwoordelijkheid in het belang van een beter functionerende bouwkolom.’

Bekend merk

Peter Koenders, bestuurslid Ketenstandaard ervaart in de praktijk dat Ketenstandaard bekend is bij woningcorporaties, maar niet bij andere opdrachtgevers binnen de B&U. ‘STABU is een bekend merk bij vrijwel alle opdrachtgevers. Met de nieuwe organisatie bereiken we straks dus de hele bouwkolom. Voor bouwbedrijven is het belangrijk dat opdrachtgevers in de toekomst naast STABU ook ETIM en de SALES Standaarden gaan gebruiken.’