Omslag_EW05 600
23 februari 2021

Slim aangestuurde klimaatinstallatie zorgt voor frisse school

Frisse scholen

De kwaliteit van het binnenmilieu in scholen laat te wensen over. Hero Balancer denkt dat de aansturing van de klimaatinstallatie met kunstmatige intelligentie kan zorgen voor niet alleen een gezondere leeromgeving, maar ook voor 24 % lager energiegebruik.

Een slecht binnenklimaat resulteert in gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en vermoeidheid, een afname van productiviteit en een vergrote kans op de besmetting door virussen. Hoe hoger het CO2-gehalte, des te meer uitgeademde lucht is er in een ruimte aanwezig is. Deze uitgeademde lucht kan ook ziekteverwekkers zoals virusdeeltjes bevatten.

Kunstmatige intelligentie

In opdracht van Hero Balancer, ontwikkelaar van aansturingssoftware, onderzocht Luka Vogel bij 40 scholen wat de huidige waardes voor de binnentemperatuur, het CO2-gehalte en de relatieve luchtvochtigheid zijn en of deze verbeterd kunnen worden door het aansturen van de klimaatinstallatie op basis van kunstmatige intelligentie.

Hero Balancer

3.400 ppm

Uit het onderzoek blijkt dat de grenswaardes vanuit de overheid voor de binnentemperatuur en het CO2-gehalte grote delen van de lestijd worden overschreden. Soms wordt er zelfs een CO2-gehalte bereikt van 3400 ppm, ruim boven de 1.200 ppm die acceptabel wordt geacht als maximum. Wanneer de klimaatinstallatie wordt aangestuurd op basis van kunstmatige intelligentie ligt de duur van de overschrijdingen lager. Dit wordt weergegeven in bijgaande figuur.

Reductie energieverbruik met 24 %

Los van een stijging van de kwaliteit van het binnenmilieu, wordt er door gebruik te maken van de kunstmatige intelligentie een reductie in het energieverbruik voor verwarmen van 24 % gerealiseerd.

Luka Vogel

De resultaten zijn gevonden op basis van de bachelorscriptie ‘Kunstmatige intelligentie voor de verduurzaming van basisschoolgebouwen: de gebruiker centraal’ die Luka Vogel in opdracht van Hero Balancer uitvoerde voor de studie milieukunde aan de Hogeschool van Hall Larenstein.