EW06 Omslag 600
24 september 2020

Slimme energieopslag voor stabiel energienet

Eaton

Het toenemende energieverbruik door bijvoorbeeld elektrische auto’s en een groeiend aantal zonnepanelen dat energie terug levert, zorgt voor een overbelast elektriciteitsnet. Powermanagementbedrijf Eaton vindt dat consumenten en bedrijven kunnen bijdragen aan de stabiliteit van het Nederlandse energienet met slimme oplossingen voor energieopslag.

De slimme inzet van energieopslag voor bedrijven kan een antwoord zijn op problemen zoals overproductie door groene energiebronnen en overbelasting van het net en de daarop volgende uitval. Eén van de uitdagingen is de behoefte aan een hogere aansluitwaarde. Kortweg: er kan te weinig stroom door de aansluiting.

Aansluitwaarde

Het verhogen van de standaard aansluitwaarde door de netwerkbeheerder is vaak maar tot op zekere hoogte mogelijk: de aangelegde kabel kan slechts een beperkte hoeveelheid stroom verwerken. Verhoging boven dat punt is alleen mogelijk door de aanleg van een nieuwe kabel: iets dat bijvoorbeeld door omliggende bebouwing niet altijd een optie is, en bovendien jaren in beslag kan nemen.

Dicht bij nul-op-de-meter

Een oplossing is de inzet van een externe batterij, die bij een hoog energieverbruik een deel van het benodigde vermogen kan leveren. Deze batterij kan tevens gebruikt worden voor de opslag van opgewekte energie. Een externe energieopslag, zoals de Energy Storage oplossingen van Eaton, kan de opgewekte energie verdelen, waarbij een deel wordt opgeslagen voor later gebruik en een deel wordt terug geleverd aan het energienet. Daarmee komen bedrijven heel dicht bij het nul-op-de-meter-concept.

Agrarische sector

Op dit moment ziet Eaton vooral bij bedrijven in de agrarische sector een enorme vraag naar dit soort slimme toepassingen die een bepaalde onafhankelijkheid van het net opleveren. Agrarische bedrijven kennen vaak verschillende piekmomenten op een dag bijvoorbeeld tijdens het melken van de koeien. De normale aansluitwaarde van de netbeheerder is op dat moment ontoereikend. Tegelijkertijd hebben zij vaak de ruimte om zelf met zonnepanelen flink wat energie op te wekken, die ze niet altijd kwijt kunnen op het net.