EW11 cover 600
14 november 2018

'Sluipmoordenaar' koolmonoxide is weer op pad

UV01865

De afgelopen zes weken zijn veertig mensen opgenomen met een koolmonoxidevergiftiging. Dat zegt Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting die waarschuwen voor deze 'sluipmoordenaar'. Uneto-VNI reageert dat de Tweede Kamer haast moet maken het wetsvoorstel voor een wettelijke certificeringsregeling voor verwarmingsinstallateurs goed te keuren om het koolmonoxidegevaar als gevolg van cv-ketels uit te bannen.

Het is een zeer verontrustend aantal, omdat de piekperiode van dit soort vergiftigingen doorgaans pas in de winter plaatsvindt, zo zei Jet Vroeg van Brandweer Nederland gisteren bij RTL Nieuws. De CO-vergiftiging wordt veroorzaakt door defecte geisers, cv-installaties, kachels, slechte ventilatie of verstopte rookkanalen.

CO-melder

Vorig jaar vielen er door CO-vergiftiging twee doden en 161 gewonden, met 114 ziekenhuisopnames tot gevolg. De Nederlandse Brandwonden Stichting zegt bij RTL Nieuws dat uit een steekproef blijkt dat 43 procent van de ondervraagden niet weet dat een CO-melder moet hangen op de plaats waar een cv-ketel, geiser, open haard of kachel aanwezig is.

Slechte ventilatie

Koolmonoxide kan zich verspreiden door slecht onderhoud of slechte ventilatie. Het reukloze gas wordt niet opgemerkt en de eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Zonder ingrijpen kan dat leiden tot bewusteloosheid of erger.

Wettelijke certificering

Uneto-VNI is al langer bezig om de aanleg en het onderhoud van gastoestellen veiliger te maken. Samen met de overheid werkt het aan een wettelijke certificeringsregeling voor verwarmingsinstallateurs. Daarmee moeten met name cv-installaties veiliger worden, zodat het aantal ongelukken afneemt. Aanleiding was het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015 waaruit bleek dat de bestaande kwaliteitslabels, zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen, te weinig garantie boden voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Op basis van de regeling die nu in de maak is mogen straks alléén gecertificeerde bedrijven en verwarmingsmonteurs nog een cv-ketel plaatsen en onderhouden.

Haast is geboden

De Tweede Kamer bespreekt dit wetsvoorstel binnenkort. ‘Als de volksvertegenwoordiging akkoord gaat, kan de nieuwe regeling in 2019 in werking treden’, zo zegt Uneto-VNI-voorzitter Doekle Terpstra. ‘Koolmonoxidevergiftiging als gevolg van cv-ketels willen we uitbannen. Elk ongeluk is er één te veel. Bedrijven moeten straks gecertificeerd zijn en monteurs die aan een cv-ketel werken, moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn. Zo'n bedrijf wordt herkenbaar aan een keurmerk én het is te vinden in een online-register. Zo scheiden we het kaf van het koren, aldus Terpstra die hoopt dat Den Haag haast maakt met de invoering van de certificeringsregeling.

Haalbaar en betaalbaar

Terpstra waarschuwde onlangs overigens wél voor een te complexe regeling met te hoge kosten. ‘We hebben draagvlak nodig bij álle installateurs, als we de wettelijke certificering tot een succes willen maken. De regeling moet haalbaar en betaalbaar zijn voor de hele branche; 80 procent van de installateurs zijn kleine bedrijven of zzp’ers. Ik neem aan dat ook de overheid het belang hiervan inziet.’