EW07 omslag 600
24 februari 2021

Sluit virtuele poort voor cyber crimineel

Whitepaper KNX maakt installateur cyberweerbaar

Whitepaper Cyber Security

Inbrekers houd je buiten door de deur op slot te doen. Maar in deze tijd waarin steeds vaker alles met alles is verbonden (Internet of Things) laten we gek genoeg de virtuele poort vaak wagenwijd openstaan. KNX publiceerde een whitepaper om de bewustwording over cyber security onder installateurs te vergroten.

Het Whitepaper dat KNX Nederland onlangs publiceerde is heel nuttig voor installateurs. Het document beoogt de bewustwording over cyber security binnen de installatiemarkt te vergroten. Het document moet ervoor te zorgen dat alle partijen in de installatiemarkt acties kunnen ondernemen om de digitale gevaren te elimineren of te minimaliseren. 

Cyber security, IoT en Smart Buildings

Naast een uitleg over het fenomeen cyber security wordt uitgelegd wat IoT inhoudt en wat smart homes en smart buildings zijn. Daarnaast bevat het kennisdocument informatie over routers, gateways, een VPN en beveiligde cloudservices en hoe je deze het beste kunt inzetten om een veilige internetverbinding tot stand te brengen.

Praktische adviezen

De whitepaper bevat ook praktische adviezen om digitale systemen zo goed mogelijk te beschermen. Belangrijk advies is om de leverancier van het systeem te betrekken als je zelf niet voldoende kennis in huis hebt.

Download hier het gratis whitepaper Cyber Security

 

peterzwakhals-web

‘Cyberweerbaarheid is een spelletje dat we met elkaar moeten spelen’

Installaties, zoals gebouwbeheerssystemen, domotica, klimaatregelingen of beveiligingssystemen zijn steeds vaker verbonden met het internet. Als vakspecialist ICT bij Techniek Nederland smult Peter Zwakhals van de digitalisering van de installatiesector, zo zegt hij in een interview in E&W Installatietechniek dat verschijnt in april als het thema SMART centraal staat.
Zwakhals wijst in het interview echter ook op de gevaren. ‘Soms is hacken een spelletje, gewoon omdat het kan, maar steeds vaker zijn hackers actief die het doen voor geldelijk gewin. Dat betekent dat ook de installatiewereld met hackers te maken zal krijgen. En daar moeten installateurs op zijn voorbereid. Cyberweerbaarheid is een spelletje dat we met elkaar moeten spelen. ‘