EW06 Omslag 600
9 april 2020

Stappenplan voor aanvraag werktijdverkorting

Techniek Nederland helpt installateur

stappenplan.JPG

Sinds 6 april kunnen ondernemers die omzetverlies hebben geleden door de coronacrisis een beroep doen op de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Daarvoor moeten zij zelf hun geschatte omzetverlies doorgeven aan het UWV. Techniek Nederland helpt ondernemers bij de aanvraag met een stappenplan en een rekentool.

Op 8 april stond de teller van het aantal aanvragen bij het UWV aan het eind van de dag al op bijna 70 duizend. De instantie houdt rekening met tienduizenden aanvragen per dag en heeft aangegeven dat zij tot zestigduizend aanvragen per dag kan verwerken.

90 %

Ondernemers krijgen de loonkosten tot maximaal 90 procent vergoed. Is die daling bijvoorbeeld 100 procent, dan wordt 90 procent van de loonkosten door de overheid betaald. Daalt de omzet met de helft, wordt 45 procent van de salarissen vergoed. Zodra de aanvraag binnen is, duurt het twee tot drie weken voordat het geld op de rekening staat. De noodmaatregel moet ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen hun baan behouden nu de economie in veel sectoren is stilgevallen.

Controle achteraf

Het UWV gaat achteraf met behulp van een accountantsverklaring kijken hoeveel het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Valt de omzetdaling uiteindelijk mee, dan moet de ondernemer het verschil terugbetalen. Er worden in dat geval geen boetes uitgedeeld.

Ga naar stappenplan aanvraag werktijdverkorting